Het beheer van de openbare ruimte (uw woon- en leefomgeving) wordt in de gemeente Krimpenerwaard beoordeeld op beeldkwaliteit. Dit betekent dat we kijken naar hoe de openbare ruimte eruit ziet. Voorheen werd er een vast aantal keren per jaar gemaaid, geschoffeld en zwerfvuil opgeruimd.

Wie doet wat?

De werkzaamheden zijn Europees aanbesteed. De verdeling van de werkzaamheden is als volgt:

  • Onkruid op verharding en natuurlijk afval (straten en wegen) - aannemer VDBH West
  • Gazon onderhoud (maaien) - aannemer VDBH West
  • Beplantingen/plantsoenen (schoffelen) - Team Uitvoering Openbare Ruimte gemeente Krimpenerwaard en Promen
  • Zwerfvuil - Team Uitvoering Openbare Ruimte gemeente Krimpenerwaard en Promen
  • Ruw gras (bermen) en watergangen - aannemer De Heer Land & Water
  • Toezicht, controle  en directievoering - Team Uitvoering Openbare Ruimte gemeente Krimpenerwaard

Werken volgens beeldkwaliteit

De gemeente heeft met de aannemers contracten afgesloten over de beeldkwaliteit. Wij werken met een basis beeldkwaliteit. Dit niveau wordt vaak in Nederland toegepast. Onafhankelijke inspecteurs beoordelen één keer in de vier weken de beeldkwaliteit.

Voor gazonmaaien en onkruid op verharding en natuurlijk afval is een vaste frequentie afgesproken voor de uitvoering, in plaats van beeldkwaliteit.

Meldingen doorgeven

Met deze aanpak streven we naar een eenduidige én constante basis beeldkwaliteit binnen de gehele Krimpenerwaard. Heeft u een vraag of een opmerking over deze aanpak of het groenonderhoud in de gemeente Krimpenerwaard? Meld dit via onderstaande knop.

Melding doen