Wat is het?

De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in onze lokale samenleving. Wanneer u een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet, moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer binnen uw mogelijkheden betaald werk te vinden en te behouden.

Wat doet de gemeente?

Wij helpen u graag zodat u weer aan het werk kunt gaan. Zo denken we graag met u mee welke baan bij u zou passen. Samen met een specialist begeleiden we u naar een (garantie)baan. Ook kunt u een sollicitatietraining volgen. Als u een baan gevonden heeft, kunt u gebruik maken van een jobcoach. Die helpt u op uw nieuwe werkplek. De gemeente werkt hierbij samen met lokale professionele organisaties en regionale samenwerkingsverbanden.

Is betaald werk (nog) niet mogelijk? Dan kan de consulent Werk en inkomen u ook begeleiden naar vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Op deze manier kunt u ook een waardevolle bijdrage leveren aan een samenleving.

(externe link)

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden wij bieden? Neem dan contact op met uw klantmanager om uw situatie te bespreken en afspraken te maken. Zo kunt u uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Europees Sociaal Fonds

De gemeente Krimpenerwaard ontvangt voor de uitvoering van haar re-integratieactiviteiten een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021 – 2027). Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.