Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Ook moet uw gebouw in de omgeving passen. Daarom beoordeelt de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Krimpenerwaard (voorheen: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) of uw plannen voldoen aan de welstandseisen. Deze commissie adviseert over het houden van een goede omgevingskwaliteit.

Advies van de commissie

U hoeft niet apart een welstandsadvies aan te vragen. Wel kunt u vooraf controleren of uw plannen voldoen aan de welstandseisen in het omgevingsplan. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De welstandseisen staan in het omgevingsplan. Als uw plannen hier niet aan voldoen, dan kunt u uw plannen eerst aanpassen voordat u de vergunningsaanvraag indient. Anders kunt u in uw vergunningsaanvraag duidelijk laten weten waarom uw plannen afwijken van de welstandseisen. Neem eventueel contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Nadat u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen heeft aangevraagd, beoordeelt de commissie of uw plannen voldoen aan de welstandseisen. De commissie geeft onafhankelijk advies. Dit advies wordt toegevoegd aan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Soms adviseert de commissie om zaken anders of met bijvoorbeeld andere materialen en kleuren uit te voeren. Zo helpt het plan bij het houden van een goede omgevingskwaliteit. De commissie wilt u vooral goed adviseren. Ook staat de commissie open voor overleg om samen naar de beste oplossing te zoeken.

Vergaderingen

De commissie vergadert iedere week. De agenda’s voor de vergaderingen vindt u enkele dagen voor de vergadering op deze pagina. Op de agenda staat welke aanvragen de commissie behandelt. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Agenda maandag 26 februari

Plannen

  • Opperduit 1 in Lekkerkerk: Het vervangen van een woning door nieuwbouw
  • De Montignylaan 3 in Schoonhoven: Het realiseren van twee woningen
  • Dorpsstraat 104-106a in Ouderkerk a/d IJssel: Het realiseren van 11 appartementen en 1 vrijstaande woning
  • Naast Provincialeweg 131a in Haastrecht: Het bouwen van een woning
  • Beijerscheweg 12 in Stolwijk: Het uitbreiden van een ligboxenstal
  • Hoogstraat 125 in Haastrecht: Het plaatsen van zes dakramen
  • Haven 57a in Schoonhoven: Het plaatsen van een wapenschild
  • West-Vlisterdijk 37 in Vlist: Het stucen en schilderen van de buitengevel

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0182. Ook kunt u mailen naar Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), via info@krimpenerwaard.nl.