Wat komt er kijken bij een project?

Ophogen

De bodem in de Krimpenerwaard bestaat veelal uit veen. Een kenmerk van veengebieden is dat de bodem inklinkt, oftewel zakt. De gemeente Krimpenerwaard is daarom, in vergelijking met andere gemeentes in Nederland, vaker bezig met het ophogen van de bodem.

Om de bodem op te hogen wordt er licht ophoogmateriaal gebruikt. Dit materiaal is lichter dan zand. Hierdoor zakt de grond minder snel.

De gemeente hoogt alleen de openbare ruimte op. De openbare ruimte is de ruimte die in eigendom van de gemeente is. U bent als woningeigenaar verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen tuin en oprit.

Wanneer de gemeente de ophoogtekening gemaakt heeft, wordt deze op de projectpagina van het betreffende project geplaatst. Op de ophoogtekening staat aangegeven met hoeveel centimeter de bodem wordt opgehoogd. Op deze tekening staan gemiddelde hoogtes aangegeven. Het kan zijn dat het aantal centimeter in de tekening iets afwijkt van de ophoging in de praktijk. Ons advies is om uw tuin pas na afloop van de werkzaamheden op te hogen, zodat het mooi aansluit met de stoep of de weg.

Voor het ophogen van uw tuin of oprit kunt u eventueel contact opnemen met de aannemer, zodra deze bekend is. U kunt dan zelf afspraken maken over het ophogen van uw tuin of oprit. In sommige gevallen is het mogelijk dat uw tuin tegelijkertijd met de openbare ruimte wordt opgehoogd.

Snelheidsbeperkende maatregelen

Vanwege de veengebieden in de Krimpenerwaard treedt er sneller overlast op door trillingen. Om deze reden is er gekozen om geen drempels meer toe te passen in de straten. Er worden wel plateaus toepast op kruisingen. De plateaus hebben een klein hoogteverschil en er worden verschillende kleuren in het straatwerk toegepast.

Parkeren

Bij veel projecten wordt er door omwonenden aangegeven dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Er wordt daarom bij de inrichting van de wijk gekeken naar de meest optimale verdeling tussen de hoeveelheid groen en het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de eisen voor de minimale grootte van parkeervlakken. Auto’s worden immers steeds groter.

Laadpalen

Het plaatsen van nieuwe elektrische laadpalen valt niet onder de projectwerkzaamheden. Als er nu al laadpalen staan, komen deze op de huidige plaats terug. Wilt u een laadpaal aanvragen? Kijk voor meer informatie op de pagina Aanvragen openbare laadpaal.

Nutsvoorzieningen

De gemeente probeert altijd om de werkzaamheden zo te plannen dat de nutspartijen zoals Stedin of Glasdraad Krimpenerwaard, ook de kabels en leidingen kan vervangen. Helaas is dit niet altijd mogelijk, omdat deze partijen een eigen planning hebben.

De telecombedrijven vallen onder de telecomwet, welke bepaalt dat de partijen de straat altijd open mogen gooien, ondanks de net afgeronde reconstructiemaatregelen. De gemeente probeert altijd zo goed mogelijk afspraken te maken met de nutspartijen over de werkzaamheden.

Glasvezel

De aanleg van glasvezel is geen taak van de gemeente. Dit wordt gedaan door de internetaanbieder. Wilt u graag dat er glasvezel wordt aangelegd? Neem dan contact op met de aanbieder. Wij raden aan om dit samen met medebewoners of bedrijven te organiseren. Op dit moment wordt er door Glasdraad Krimpenerwaard al glasvezel aangelegd op verschillende plekken. Kijk hiervoor op: www.krimpenerwaard.glasdraad.nl.

Achterpadverlichting

De achterpaden of brandgangen achter de woningen zijn meestal geen onderdeel van de openbare ruimte, maar hoort bij de woningen. In enkele achterpaden hangt is wel verlichting opgehangen door de gemeente. Onderdeel van de projectwerkzaamheden is het verwijderen van deze verlichting. U krijgt al woningeigenaar de mogelijkheid om eenmalig gratis een wandlamp aan te vragen. Lees hier meer over in onderstaande folder.

FOLDER ACHTERPADVERLICHTING

Riolering

Bij de meeste projecten waarbij de bodem opgehoogd wordt, wordt ook de riolering vervangen. Dikwijls wordt dan ook de huisaansluitingen vervangen. De huisaansluiting is dat deel vanaf uw woning tot aan het hoofdriool. De huisaansluiting valt onder verantwoordelijkheid van de woningeigenaar, maar wordt vervangen door de gemeente. Dit doet de gemeente om weer één compleet goed stelsel te krijgen vanaf de woning tot aan het hoofdriool.

Om de huisaansluiting te kunnen vervangen is het nodig dat deze vrijgemaakt wordt. Wij vragen u dan ook om de tegels of beplanting weg te halen. De huisaansluiting gaat meestal vanuit de meterkast naar buiten en neemt de kortste route richting het hoofdriool. Tijdens de werkzaamheden kunt u de toezichthouder vragen om advies.

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Daar waar dat nog niet het geval is, wordt de hemelwaterafvoer losgekoppeld van de vuilwaterafvoer. Dit zorgt ervoor dat de riolering niet overbelast raakt tijdens piekbuien. Het loskoppelen houdt in dat er een aparte hemelwaterafvoer en een aparte vuilwaterafvoer komt. De regenpijp is dan aangesloten op de hemelwaterafvoer. U kunt zelf ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de riolering niet overbelast raakt. U kunt bijvoorbeeld de regenpijp loskoppelen, zodat het regenwater in uw tuin stroomt of in een regenton. Op deze manier kunt u zelfs het opgevangen regenwater gebruiken om op een later moment, in een droge periode, de tuin te bewateren. Lees hier meer over op het waterloket via de knop hieronder.

Waterloket

Groen

Ook de bomen, planten en het gazon worden meegenomen in de reconstructiewerkzaamheden. Tijdens de voorbereidingen van het project worden alle bomen in het projectgebied onderzocht. Uit deze onderzoeken kan blijken dat bomen de werkzaamheden niet gaan overleven. Dit komt omdat de grond moet worden opgehoogd en er aan de omliggende riolering, kabels en leidingen gewerkt moet worden. Ook zijn er bomen die, los van de werkzaamheden, nu al een kortere levensduur hebben.

Het kan dus zijn dat er bomen moeten worden gerooid of gekapt. Bij het rooien en kappen van bomen houden we rekening met het broedseizoen en eventuele aanwezige nesten.

Na afloop van de werkzaamheden worden er altijd nieuwe bomen geplant. Er komen evenveel, zo niet, meer bomen terug. De locatie van de nieuwe bomen kan afwijken van de bestaande situatie. Het beleid van de gemeente is zelfs om 10% meer bomen terug te planten. Dit is belangrijk, omdat bomen verkoeling bieden bij warmte, zorgen voor een grotere biodiversiteit en CO2 opnemen, wat belangrijk is om de klimaatdoelen te behalen.

Na het project is er altijd meer aandacht voor het onderhoud van het groen, omdat dit nodig is voor de nieuwe bomen en planten. Na enkele groeiseizoenen zijn de plantvakken sterk genoeg geworden om meegenomen te worden in de normale onderhoudscyclus van de gemeente.

En dan… de tuin!

Na afloop van de werkzaamheden in de wijk, is het een mooi moment om uw tuin op te knappen. Een tuin met minder tegels en meer groen helpt mee met het verminderen van de effecten van klimaatverandering. Ook zorgt een groene tuin voor een betere opvang van regenwater, meer ontspanning en minder hittestress.

Tips om zelf aan de slag te gaan:

  • Vang regenwater op
  • Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin
  • Plant verschillende soorten groen
  • Maak uw dak groen
  • Vraag bij lokale tuincentra of hoveniers om advies

Kijk ook op www.duurzaamkrimpenerwaard.nl en www.steenbreek.nl.

Openbare verlichting

De gemeente plaatst nieuwe straatlantaarns in de wijk. We gebruiken hiervoor lantaarnpalen met duurzame ledverlichting die we in alle wijken in de Krimpenerwaard plaatsen.

Voorafgaand aan het maken van de ontwerptekeningen wordt er altijd een onderzoek gedaan naar de meest optimale verlichting in een wijk. De lichtberekeningen die worden gedaan voldoen aan de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV, Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Dit betekent dat de positie van de lichtmasten zo is bepaald, dat overal voldoende licht is. De nieuwe lichtmasten bevatten ledverlichting en hebben een betere verdeling van het licht. Dit zorgt ervoor dat de lichtstraal beter gericht is maar ook een groter oppervlak van de weg verlicht is. Samengevat zorgt de nieuwe verlichting voor een betere herkenbaarheid van objecten en personen en verbetert dit het veiligheidsgevoel.

Heeft u na het plaatsen van de lantaarnpaal last van te veel licht in uw tuin of woning? Meld dit dan via het meldingsformulier. Er kan een speciale kap geplaatst worden in de lamp zodat er minder licht in uw tuin schijnt.

Achterpadverlichting

De brandgangen of achterpaden zijn vaak in eigendom van de woningeigenaren zelf. De lampen die daar nu hangen zijn meestal wel in eigendom van de gemeente. Tijdens een reconstructieproject kan het zo zijn dat de huidige verlichting weg wordt gehaald. U krijgt dan de mogelijkheid om gratis wandlamp aan te vragen. Deze wordt u dan eenmalig aangeboden door de gemeente. Wanneer dit voor u van toepassing is, wordt u hierover geïnformeerd.

Spelen

Voor de herinrichting van de speeltuin betrekken we graag de omwonenden. U krijg altijd de mogelijkheid om mee te denken over de speeltoestellen die worden geplaatst in de speeltuin. Meestal wordt u door middel van een vragenformulier gevraagd uw voorkeuren aan te geven. Op basis van deze voorkeuren worden er drie ontwerpen gemaakt door speeltuinontwerpers. Vervolgens mag u stemmen op één van de drie ontwerpen. Het ontwerp met de meeste stemmen zal dan geplaatst worden. Het plaatsen van de speeltuin gebeurt meestal aan het einde van de reconstructiewerkzaamheden.

Bereikbaarheid en uitvoering

We werken in verschillende fases en zorgen er voor dat de wijk zo bereikbaar mogelijk blijft. De woningen blijven altijd bereikbaar voor hulpdiensten. Het kan echter zo zijn dat u uw auto tijdelijk elders in de wijk moet parkeren of een klein stukje om moet rijden. Woningen blijven altijd te voet en met een rolstoel of rollator bereikbaar, eventueel via loopschotten.

Toezichthouder

Bij elk project wordt een toezichthouder aangesteld die regelmatig op locatie aanwezig is. Zijn contactgegevens worden met u gedeeld. U kunt de toezichthouder aanspreken als u vragen heeft over de bereikbaarheid, over de locatie van een struikje of een paaltje, of als u klachten heeft over de uitvoering. Uiteraard is de projectleider en projectmedewerker ook nog bereikbaar voor vragen tijdens de werkzaamheden in uw wijk.

Aandachtspunten voor de uitvoering

  • Maakt u nu gebruik van een gehandicaptenparkeerplaats? Neem contact met ons op voordat de werkzaamheden starten.
  • U wordt geïnformeerd door de nutspartijen bij eventuele werkzaamheden aan de kabels en leidingen.
  • De hulpdiensten worden altijd geïnformeerd over de werkzaamheden.
  • Het kan zijn dat u uw afval tijdelijk op een andere plek moet aanbieden. U wordt hierover geïnformeerd tijdens de werkzaamheden.
  • Wij vragen u om struiken of heggen die over de stoep of weg hangen tijdelijk te verwijderen of kort te snoeien.