Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe werkt het?

Om u in te schrijven geldt dat u minstens 4 maanden in een periode van een half jaar in Nederland komt wonen. Ook moet uw verblijf rechtmatig zijn.

Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

U kunt voor deze inschrijving alleen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182

Vraag aan de medewerker wat u allemaal mee moet nemen. U komt persoonlijk naar uw afspraak toe.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan vier maanden in Nederland woont, laat u zich inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Wat heb ik nodig?

Vraag voordat  u naar uw afspraak komt wat u in uw situatie allemaal nodig heeft om u in te schrijven. Deze zaken kunt u dan alvast meenemen. Als u met meerdere personen in Nederland komt wonen kunt u dit voor hun ook afspreken met de medewerker.

Extra informatie

Als het mogelijk is schrijft de gemeente u gelijk in. Het kan zijn dat uw documenten moet inleveren, omdat deze eerst gecontroleerd moeten worden. U krijgt hiervan een verklaring dat u de documenten heeft ingeleverd. Zodra de documenten zijn goedgekeurd gaat de gemeente tot inschrijving over en kunt u uw documenten ophalen bij de gemeente.  Van de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) krijgt u een schriftelijk bericht.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum in Stolwijk.