Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe werkt het?

U kunt zich inschrijven als u in een periode van een half jaar vier maanden of meer in Nederland komt wonen. Ook moet uw verblijf rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

U kunt voor deze inschrijving alleen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182. Vraag aan de medewerker wat u allemaal moet meenemen naar uw afspraak. U komt persoonlijk naar uw afspraak toe.

Korter dan vier maanden in Nederland

Als u korter dan vier maanden in Nederland woont, laat u zich inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. Dat kan via de website van de Rijksoverheid. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Wat heb ik nodig?

Vraag voordat u naar uw afspraak komt wat u in uw situatie allemaal nodig heeft om u in te schrijven. Deze zaken kunt u dan alvast meenemen. Als u met meerdere personen in Nederland komt wonen, kunt u dit voor hen ook afspreken met de medewerker.

Extra informatie

Als het mogelijk is, schrijft de gemeente u gelijk in. Het kan zijn dat u documenten moet inleveren, omdat deze eerst gecontroleerd moeten worden. U krijgt dan een verklaring dat u de documenten heeft ingeleverd. Zodra de documenten zijn goedgekeurd, schrijft de gemeente u in en kunt u uw documenten ophalen. Van de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) krijgt u schriftelijk bericht.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum in Stolwijk.