regen

Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen. Ook komen er meer periodes van droogte en hitte. 

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Klimaatadaptatie is belangrijk, om toekomstige schades te beperken en kansen te benutten. Een bekend voorbeeld van klimaatadaptatie is het bouwen van dijken. Dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel en hogere standen van rivierwater. Maar alleen het bouwen van dijken is niet voldoende. We moeten meer doen om ons aan te passen aan klimaatverandering.

Wat doen wij?

Pilotproject Johannes Vermeerstraat in Krimpen aan de Lek

De gemeente werkt constant aan het onderhoud van de straten en wijken. De bodem moet regelmatig opgehoogd worden. Ook moet de riolering periodiek vervangen worden. Wanneer we deze werkzaamheden gaan uitvoeren, wordt de hele inrichting van de wijk aangepakt en maken we de omgeving toekomstbestendig. Zo willen we onder andere de gevolgen van een veranderend klimaat kunnen opvangen. We willen overlast en schade door toename van extreme buien, natte winters, droge zomerperiodes en hitte nu en in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Momenteel zijn we als gemeente bezig om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Onderdeel van het onderzoek is om in de praktijk een nieuwe manier uit te proberen om het openbare gebied in te richten. Het project Johannes Vermeerstraat in Krimpen aan de Lek is hiervoor aangewezen als pilotgebied. 

Aanpassingen die we hier in de wijk doen: 

  • Groenstroken verlaagd aanleggen.
  • De straten hol aanleggen in plaats van bol. 
  • Parkeervakken uitvoeren met grastegels. 
  • Regenwater naar het groen afvoeren in plaats van naar het riool. 

Het doel van deze maatregelen is om regenwater in de bodem vast te houden. Zo raakt het riool niet overbelast en droogt de bodem minder snel uit bij weinig regen. 

Regenwater dat niet in de wijk vastgehouden kan worden, wordt met een apart regenwaterriool ingezameld en afgevoerd naar de sloot. Dit regenwaterriool werkt ook als een grote drainagebuis. 

Het vergroenen van de wijk is ook erg belangrijk omdat bomen en planten verkoeling geven tijdens hittegolven.  

Voorafgaand aan het project is de omgeving zeer nauwkeurig in kaart gebracht. Er is onderzocht wat er gebeurt in de wijk tijdens een extreme regenbui die één keer in de honderd jaar voorkomt. De verwachting is dit soort regenbuien door klimaatverandering veel vaker gaan voorkomen. Onderstaand filmpje laat zien wat er gebeurt in de wijk tijdens een regenbui.

Als de werkzaamheden in de Johannes Vermeerstraat en omgeving zijn afgerond, wordt gekeken wat het effect is van de nieuwe inrichting. Bij positieve resultaten komt deze klimaatadaptieve manier van inrichten ook in andere projecten terug.

Lees meer over dit project op www.krimpenerwaard.nl/Jvermeerstraat

Project Klimaatslim Boeren op Veen

Door de veengronden in de Krimpenerwaard daalt de bodem soms wel een centimeter per jaar. Dit zorgt voor uitstoot van broeikasgassen en een slechte waterkwaliteit. Maar ook voor veel kosten bij bewoners om de tuinen periodiek op te hogen. 21 agrariërs uit de Krimpenerwaard gaan aan de slag met natuurverenigingen Weidehof en Lopikerwaard. In dit project werken zij aan de verduurzaming van de melkveehouderij door een waterinfiltratiesysteem aan te leggen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en worden er minder broeikasgassen uitgestoten. Ook wordt de biodiversiteit verbeterd. 

Meer informatie over dit project staat op de website van het project Klimaatslim Boeren op Veen 

Deze pagina wordt de komende periode steeds bijgewerkt en aangevuld. Heeft u vragen over deze pagina? Stuur dan een e-mail naar info@krimpenerwaard.nl