Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen. Ook komen er meer periodes van droogte en hitte.

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt constant aan het onderhoud van de straten en wijken. De bodem moet regelmatig opgehoogd worden. Ook moet de riolering periodiek vervangen worden. Wanneer we deze werkzaamheden gaan uitvoeren, wordt de hele inrichting van de wijk aangepakt en maken we de omgeving toekomstbestendig. Zo willen we onder andere de gevolgen van een veranderend klimaat kunnen opvangen. We willen overlast en schade door toename van extreme buien, natte winters, droge zomerperiodes en hitte nu en in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Dit noemen we klimaatadaptatie.

  Project Johannes Vermeerstraat

  Momenteel onderzoeken we als gemeente hoe we dat het beste kunnen doen. Onderdeel van dit onderzoek is om in de praktijk een nieuwe manier uit te proberen om het openbare gebied in te richten. Het project Johannes Vermeerstraat in Krimpen aan de Lek is hiervoor aangewezen als pilotgebied. In deze wijk hebben we de volgende aanpassingen uitgevoerd:

  • De groenstroken zijn verlaagd
  • De straten zijn hol aangelegd, in plaats van bol
  • Parkeervakken zijn uitgevoerd met grastegels
  • Regenwater is afgevoerd naar het groen, in plaats van naar het riool

  Met deze aanpassingen houden we regenwater vast in de bodem. Zo raakt het riool niet overbelast en droogt de bodem minder snel uit bij weinig regen. Regenwater dat niet in de wijk vastgehouden kan worden, wordt met een apart regenwaterriool ingezameld en afgevoerd naar de sloot. Dit regenwaterriool werkt ook als een grote drainagebuis. Het vergroenen van de wijk is ook erg belangrijk, omdat bomen en planten verkoeling geven tijdens hittegolven.

  Projectgebied in kaart

  Voorafgaand aan het project is de omgeving zeer nauwkeurig in kaart gebracht. Onderzocht is wat er gebeurt in de wijk tijdens een extreme regenbui, die één keer in de honderd jaar voorkomt. De verwachting is dat dit soort regenbuien door klimaatverandering veel vaker gaan voorkomen. Onderstaand filmpje laat zien wat er gebeurt in de wijk tijdens een regenbui.

  Bekijk het filmpje over de reconstructie Johannes Vermeerstraat/Rembrandtstraat op Youtube.

  Project Klimaatslim Boeren op Veen

  Door de veengronden in de Krimpenerwaard daalt de bodem soms wel een centimeter per jaar. Dit zorgt voor uitstoot van broeikasgassen en een slechte waterkwaliteit. Maar ook voor veel kosten bij bewoners om de tuinen periodiek op te hogen. 21 agrariërs uit de Krimpenerwaard gaan aan de slag met natuurverenigingen Weidehof en Lopikerwaard. In dit project werken zij aan de verduurzaming van de melkveehouderij door een waterinfiltratiesysteem aan te leggen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en worden er minder broeikasgassen uitgestoten. Ook wordt de biodiversiteit verbeterd. 

  Vragen

  Heeft u vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina? Stuur dan een e-mail naar info@krimpenerwaard.nl. Wij helpen u graag verder.