Bij de bouw van de website krimpenerwaard.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Wij willen dat alle informatie voor iedereen te gebruiken en bekijken is.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers. De gemeente Krimpenerwaard voldoet aan de minimale toegankelijkheidseisen.

Onderzoek

In november 2022 is onderzocht of krimpenerwaard.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is gebleken dat de website nog niet op alle punten voldoet. Lees de resultaten in het WCAG 2.1 onderzoek.

Status toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Krimpenerwaard. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.(externe link)

Nalevingsstatus: Voldoet gedeeltelijk

Gemeente Krimpenerwaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

Onderbouwing van de verklaring

Kijk voor de onderbouwing van de verklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl(externe link).

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat deze website, ondanks onze toetsing, niet voldoet of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

Stuur een e-mail

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar digitaalteam@krimpenerwaard.nl. Beschrijf het probleem en voeg de link naar de betreffende pagina toe. Wij onderzoeken uw melding en houden u op de hoogte over wanneer het probleem wordt opgelost.