Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Wij willen dat alle informatie voor iedereen te gebruiken en bekijken is.

Dienstverlening voor iedereen

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat inwoners en ondernemers hun zaken ook online met de overheid kunnen regelen. Een onderdeel van deze wet is de Zorgplicht. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om te zorgen dat alle inwoners geholpen kunnen worden. 

Meer informatie over wat de gemeente Krimpenerwaard doet om te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van onze dienstverlening kunt u lezen op de pagina dienstverlening voor iedereen

Toegankelijkheid

In november 2022 is onderzocht of krimpenerwaard.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is gebleken dat de website nog niet op alle punten voldoet. Lees de resultaten in het WCAG 2.1 onderzoek.

Status toegankelijkheid

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Krimpenerwaard (https://www.krimpenerwaard.nl/). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Nalevingsstatus: Voldoet gedeeltelijk

Gemeente Krimpenerwaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

Onderbouwing van de verklaring

Kijk voor de onderbouwing van de verklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat deze website, ondanks onze toetsing, niet voldoet of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

Stuur een e-mail

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar digitaalteam@krimpenerwaard.nl. Beschrijf het probleem en voeg de link naar de betreffende pagina toe. Wij onderzoeken uw melding en houden u op de hoogte over wanneer het probleem wordt opgelost.