Bij de bouw van de website Krimpenerwaard.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers. De gemeente Krimpenerwaard voldoet aan de minimale toegankelijkheidseisen.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat deze website, ondanks onze toetsing, niet voldoet of hebt u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de webiste te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

Stuur een e-mail

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen aan webredactie@krimpenerwaard.nl. Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de betreffende pagina op. Uw melding zal in onderzoek genomen worden en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel van de termijn waarin het probleem wordt opgelost.