Wat is het?

Tijdens werkzaamheden of evenementen op de openbare weg is een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) nodig. U vraagt hiervoor toestemming aan de wegbeheerder. Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente Krimpenerwaard vallen, dan vraagt u de tijdelijke verkeersmaatregel online bij ons aan. Deze toestemming is nodig om alle verkeersmaatregelen en werkzaamheden in de gemeente op elkaar af te stemmen. Daarmee houden we de Krimpenerwaard bereikbaar.

Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen waar de gemeente Krimpenerwaard wegbeheerder van is, kunt u onderstaande via het digitaal verkeersloket indienen.

Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen voor personen

Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen voor bedrijven

Hoe werkt het?

Via het Verkeersloket worden alle tijdelijke werkzaamheden digitaal aangemeld, afgestemd en afgehandeld. Voor het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel bij de gemeente heeft u een account nodig. Voorwaarde voor het aanvragen van een account is dat uw bedrijf beschikt over een BRL 9101-certificering. Een account kunt u aanvragen via regioregie@zuidhollandbereikbaar.nl.

Bij het indienen van een tijdelijke verkeersmaatregel zijn de volgende 2 documenten nodig:

  • Verkeersplan: beschrijf de eventuele omleiding en situatie waarvoor de maatregel nodig is.
  • Bebordingstekening: laat zien welke verkeersborden u nodig heeft en op welke locatie deze geplaatst zouden moeten worden.

Waar moet ik de tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen?

Via de website van Rijkswaterstaat kunt u op een makkelijke manier opzoeken wie de wegbeheerder is.