Wat is het?

Soms is een tijdelijke verkeersmaatregel nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg.

Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten);
  • bouwwerken plaatst;
  • fietstochten of evenementen organiseert.

Hoe werkt het?

Tijdens werkzaamheden of evenementen waar de (verkeers)veiligheid of doorstroming in het gevaar komt, is het belangrijk om verkeersmaatregelen nemen.

U vraagt hiervoor een tijdelijke verkeersmaatregel aan bij de wegbeheerder. Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u online de tijdelijke verkeersmaatregel aan bij de gemeente.

Waar moet ik de tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen?

  •     voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  •     voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  •     voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  •     voor andere openbare wegen: de gemeente

Via de website van Rijkswaterstaat kunt u op een makkelijke manier opzoeken wie de wegbeheerder is. 

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel bij de gemeente zijn er twee documenten nodig:

  • Verkeersplan
  • Bebordingstekening 

Bij het verkeersplan kunt u de eventuele omleiding beschrijven en de situatie waarvoor de verkeersmaatregel nodig is. Bij de bebordingstekening laat u zien welke verkeersborden u nodig heeft en op welke locatie deze geplaatst zouden moeten worden.

Online een tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen