Wat is het?

Soms is een tijdelijke verkeersmaatregel nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg.

Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten);
  • bouwwerken plaatst;
  • fietstochten of evenementen organiseert.

Online een tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen

Hoe werkt het?

Tijdens werkzaamheden of evenementen waar de (verkeers)veiligheid of doorstroming in het gevaar komt, is het belangrijk om verkeersmaatregelen nemen.

U vraagt hiervoor een tijdelijke verkeersmaatregel aan bij de wegbeheerder. Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u online de tijdelijke verkeersmaatregel aan bij de gemeente.

Waar moet ik de tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen?

  •     voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  •     voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  •     voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  •     voor andere openbare wegen: de gemeente

Via de website van Rijkswaterstaat(externe link) kunt u op een makkelijke manier opzoeken wie de wegbeheerder is. 

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel bij de gemeente zijn er twee documenten nodig:

  • Verkeersplan
  • Bebordingstekening 

Bij het verkeersplan kunt u de eventuele omleiding beschrijven en de situatie waarvoor de verkeersmaatregel nodig is. Bij de bebordingstekening laat u zien welke verkeersborden u nodig heeft en op welke locatie deze geplaatst zouden moeten worden.