In 2024 staat er groot onderhoud gepland aan de Tiendweg-West in Lekkerkerk. We hebben deze werkzaamheden samen met Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) voorbereid.

Werkzaamheden

Vervangen bruggen

Er worden 2 bruggen vervangen door duikers. Duikers zijn ondergrondse verbindingsbuizen tussen 2 sloten. Aannemer De Kuiper Groep voert dit voor de gemeente uit. Het gaat om de bruggen bij Tiendweg-West 11 en 15E. Deze bruggen zijn in slechte staat. Op deze locaties moeten de waterleiding en de elektriciteitskabels tijdelijk worden verlegd. Na aanleg van de duikers worden de kabels en leidingen weer definitief aangebracht. Van Voskuilen voert deze werkzaamheden uit. Bekijk de tekening onder het kopje 'Documenten'.

Gasleiding vervangen

Aannemer Van Vulpen werkt voor Stedin en voert werkzaamheden uit bij Tiendweg-West 34a. Hierbij wordt de gasleiding in de weg vervangen, als onderdeel van het project van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Waterleiding vervangen

Aannemer Van Voskuilen vervangt de waterleiding voor Oasen vanaf de kruising Kerkweg/ Tiendweg-West tot en met Tiendweg-West 15E (grens bebouwde kom).

Opknappen Tiendweg-West

De gemeente gaat onder andere de weg ophogen vanaf de kruising Kerkweg/Tiendweg-West tot en met Tiendweg-West 15E (grens bebouwde kom) en asfalteren. De aannemer voor deze werkzaamheden is nog niet bekend.

Planning

Week 3 t/m week 11:

 • Vervangen van de brug door een duiker bij Tiendweg-West 15E
 • Omleidingsroute via de N210 (door middel van borden aangegeven)
 • Bestemmingsverkeer via Wetering-West en ‘t Smalle Kampje

Week 8 t/m week 10:

 • Werkzaamheden Stedin/Van Vulpen ter hoogte van Tiendweg-West 34a (project Hoogheemraadschap)
 • Omleidingsroute via de N210
 • Bestemmingsverkeer via Wetering-West en ‘t Smalle Kampje

Week 12 t/m week 20:

 • Vervangen van de brug door een duiker bij Tiendweg-West 11
 • Omleidingsroute via de N210
 • Bestemmingsverkeer via Wetering-West en ’t Smalle Kampje

Week 18 t/m week 30:

 • Vervangen van de waterleiding tussen de Kerkweg en de bebouwde komgrens (wij laten nog weten wanneer welk gedeelte van de weg aan de beurt is.)
 • Omleidingsroute wordt nog gedeeld

Week 34 t/m week 51:

 • Werkzaamheden door gemeente aan de rijbaan, beschoeiing en verlichting. De aannemer is nog niet bekend (wij laten nog weten wanneer welk gedeelte van de weg aan de beurt is.)
 • Omleidingsroute wordt nog gedeeld

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

Bereikbaarheid

De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer hebben we samen met een aantal ondernemers aan de Tiendweg-West besproken en aangepast op basis van hun wensen. Tijdens de werkzaamheden aan de bruggen kunt u via een ponton (drijvend platform) te voet of met de fiets langs de werkzaamheden. Er is geen ruimte om er met de auto langs te rijden. De hulpdiensten worden over de werkzaamheden en de bereikbaarheid geïnformeerd.

Omleidingsroute

Bestemmingsverkeer kan ‘t Smalle Kampje gebruiken. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Het overige gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Provincialeweg N210. De omleidingen en afsluitingen worden duidelijk aangegeven met borden.

Informatie via de BouwApp

Tijdens de werkzaamheden delen wij informatie via de BouwApp. Dat doen wij vooral bij nieuws over de korte termijn en wanneer wij omwonenden niet meer op tijd kunnen bereiken met een brief. De app is gratis te downloaden in de App Store (voor iOS) of Google Play Store (voor Android). Het project is te vinden onder de naam Tiendweg-West(externe link). Als er belangrijke dingen zijn, dan sturen wij u een brief.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Wij helpen u graag! De projectleider is Arjan Blok en de projectmedewerker Marion Rozendaal. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0182 of e-mail: projecten@krimpenerwaard.nl. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is toezichthouder Marcel Erkel van IBKW het aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer is 06-22480261.