Wat is het?

Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Het kan gaan om verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven, en om huishoudelijke hulp.

  • Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed, hulp bij het eten, verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
  • Begeleiding in het dagelijks leven is hulp bij praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid. Bijvoorbeeld hulp om de administratie te doen of om te bepalen wanneer u wat doet op een dag.
  • Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Hoe werkt het?

Bij de particuliere thuiszorg koopt u zelf hulp in. U betaalt de kosten dan zelf.

Onder welke regelingen valt thuiszorg?

Thuiszorg kunt u als volgt aanvragen:

  • Huishoudelijke hulp: bij gemeente (Wmo-ondersteuning).
  • Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar: bij gemeente (jeugdhulp).
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking: bij gemeente (Wmo-ondersteuning).
  • Begeleiding in het dagelijks leven: bij gemeente (Wmo-ondersteuning). 
  • Verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie): wijkverpleegkundige van de thuiszorginstelling.

Extra informatie

Adressen van thuiszorginstellingen vindt u op Zorgkaart Nederland. U ziet hier ook hoe cliënten de instellingen waarderen.

Op kiesbeter.nl vindt u de kwaliteitsgegevens van o.a. thuiszorginstellingen.