Subsidie voor zonnepanelen op grote daken

De provincie Zuid-Holland geeft grootdakbezitters subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat hierbij om daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen, of in combinatie met asbestverwijdering, of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (ongeveer 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Lees meer over de subsidie op de website van de Provincie Zuid Holland.

Activiteiten

De subsidie voor het beschikbaar stellen van uw dak aan een energiecoöperatie is € 5.000,- euro. Voor het versterken van uw dak of verwijderen van asbest in combinatie met de aankoop en installatie van zonnepanelen of de aankoop van lichtgewicht panelen, kunt u per gerealiseerde KWp aan zonnepanelen (ongeveer 3 pv-panelen) € 80,- euro ontvangen. Tot een maximum van een €100.000 euro en een minimum van 15 KWp / €1.200 euro.

Voor wie?

De regeling is voor iedereen geldig, behalve voor overheden. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de onderstaande eisen.

  • De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland.
  • Als u een dak beschikbaar stelt aan een energiecoöperatie, dan geldt dit voor minstens 15 jaar.

Subsidie aanvragen

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het online formulier, en voor een aanvraag per post gebruikt u het PDF-document. Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op zuid-holland.nl.

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Dan kunt u terecht bij het Contact Centrum, per mail via zuidholland@pzh.nl of telefonisch.