Op de locatie van de Spoorzone in Schoonhoven komt een nieuwe duurzame woonbuurt die past bij de allure van de binnenstad. Het oorspronkelijke spoorwegstation blijft behouden. Daardoor gaan karakter en geschiedenis niet verloren. Het project wordt in samenwerking met Van Wijnen ontwikkeld.

Ontwerp

Bij het ontwerpen van het gebied hebben wij ons gebaseerd op de verschillende themakaarten waaronder de bestaande bouw, de spoorlijn, het oude bastion, het groen/water, de doorzichten en de vrije ruimte langs de Spoorsingel. Uitgangspunt is dat het voormalige stationsgebouw behouden blijft.

Het woonprogramma bestaat uit 29 eengezinswoningen en 60 appartementen, variërend van 50 tot ruim 100 m2. Deze woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep, waaronder starters, ouderen en gezinnen. Voor het stationsgebouw werd eerder een maatschappelijke invulling gezocht. Bij nader inzien is dit omgezet naar woningen, omdat hier een grotere behoefte aan is en een invulling met bijvoorbeeld horeca of ontmoeting niet ondersteund werd door de bewoners in de omgeving rondom het stationsgebouw.

Plattegrond van de nieuwe situatie Spoorzone
Impressie van de nieuwe situatie Spoorzone

Proces

Voor de Spoorzone zijn er verschillende architectuurstijlen bekeken. Op 8 maart 2022 heeft de raad een positief advies gegeven op het schetsontwerp voor de nieuwe duurzame woonwijk Spoorzone. Daarnaast heeft de raad met een amendement nog eens extra aandacht gevraagd om met omwonenden te gaan praten over eventueel gewenste aanpassingen van het ontwerp, zoals veranderingen van uitstraling, de bouwstijl dan wel de uitvoering van de te bouwen woningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het project. Dit gesprek heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst voor omwonenden op 6 april 2022. Op deze avond heeft de landschapsarchitect ook een eerste schets van de openbare ruimte gepresenteerd en heeft u de gelegenheid gekregen hierop te reageren.

Daaropvolgend is op 13 juli en 22 september 2022 verder gesproken met de bewonerscommissie van de Spoorstraat. Deze gesprekken en andere beslissingen hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp, voor zowel de woningen als de openbare ruimte. Zo is er in het nieuwe ontwerp van een aantal van de rijwoningen langs de Spoorstraat een meer klassieke uitstraling uitgewerkt, is er een woning geschrapt zodat er meer ruimte ontstaat voor groen en doorkijk en is het kleurgebruik van het metselwerk en overige materialen heroverwogen en gekozen voor een lichtere kleur.

De gemeenteraad is hier inmiddels van op de hoogte gebracht en het nieuwe ontwerp is tijdens een inloopavond aan omwonenden getoond.

Wat is de planning? 

  • Vierde kwartaal 2023: aanvraag omgevingsvergunning
  • Vierde kwartaal 2023: start verkoop
  • Tweede kwartaal 2024: start bouw

Bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven

Het ontwikkelgebied Spoorzone is opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven. Dit plan kunt u bekijken op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Meer informatie

Meer informatie over de voortgang van het project vindt u op wonenaandespoorsingel.nl(externe link). Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.