Wat is het?

Speciaal onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen met een beperking of probleem. Er is speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau en voortgezet speciaal onderwijs.

Hoe werkt het?

In Nederland worden het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onderverdeeld in vier clusters (groepen). De clusters zijn gebaseerd op de problematiek van de leerlingen.

  • Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen (scholen voor visueel gehandicapten).
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (scholen voor kinderen met hoor/spraak/taalmoeilijkheden).
  • Cluster 3: onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte (ZMLK-scholen, mytylscholen, tyltylscholen en scholen voor langdurig zieke kinderen).
  • Cluster 4: onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte (PI-scholen, ZMOK-scholen en scholen voor langdurig zieke kinderen).

Wat moet ik doen?

Over de toelating tot scholen uit de clusters 1 en 2 leest u meer op de website van Rijksoverheid(externe link). De scholen voor cluster 3 en 4 maken deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden(externe link). Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het (v)so.

Bekijk ook