Wat is het?

Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking betaalt u € 52,50.

Hoe werkt het?

Als u een spandoek wilt ophangen, vraagt u zichzelf dan het volgende af:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Kan de boodschap kwetsend zijn voor anderen?
 • Wordt het straatbeeld er slechter van?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken weigeren.

Wat moet ik doen?

U vraagt aan de gemeente of u uw spandoek mag ophangen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek wilt ophangen
 • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
 • wanneer en hoelang u het spandoek ophangt
 • hoe groot het spandoek is
 • een tekening of een foto van het spandoek

Extra informatie

Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

Tips

De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.

Als het spandoek aan of tussen panden wordt opgehangen, vraag hiervoor dan toestemming aan de eigenaar van het pand.