U maakt kans op een sociale huurwoning in de gemeente Krimpenerwaard als u 18 jaar of ouder bent, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus heeft en staat ingeschreven bij wonenindekrimpenerwaard.nl. Als u wilt reageren op woningen is een inkomensverklaring verplicht. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Toewijzing woning

Het toewijzen van een sociale huurwoning gaat volgens een selectiemethode:

 • Speciale voorwaarden: naast de voorwaarden voor het inkomen, kunnen er andere voorwaarden gelden waardoor bepaalde doelgroepen voorrang krijgen. Woningzoekenden met een urgentieverklaring gaan altijd voor, ook zonder binding met de plaats van de woning.
 • Inschrijfduur: bij het grootste deel van beschikbare woningen vindt de selectie plaats op basis van inschrijfduur. Eerst wordt gekeken of de woningzoekende voldoet aan alle voorwaarden in de advertentie. De woningzoekende met de langste inschrijfduur, krijgt de woning als eerste aangeboden.
 • Loting: van de woningen wordt maximaal 10% per jaar toegewezen via loting. Dit om mensen met een korte inschrijfduur die snel een woning zoeken ook een kans te bieden.

Urgentieverklaring

Soms komt u, buiten uw schuld, in een situatie waardoor u snel andere woonruimte nodig heeft. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen bij de woningcorporatie. Met zo’n verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar andere woonruimte.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring bent u 18 jaar of ouder, woont u in (of heeft u binding met) de gemeente Krimpenerwaard en is uw inkomen is niet te hoog (maximaal 1,25 keer de sociale inkomensgrens). In de huisvestingsverordening leest u daarnaast in welke situaties u mogelijk in aanmerking komt. Denk hierbij aan situaties, zoals:

 • Uw woning is niet meer geschikt vanwege lichamelijke beperkingen van u of een gezinslid.
 • Er is sprake van een noodsituatie door geweld of bedreiging.
 • U geeft of ontvangt mantelzorg en u voldoet aan de gemeentelijke eisen waarbij mantelzorg recht geeft op urgentie, namelijk : De mantelzorg is noodzakelijk voor het duurzaam zelfstandig wonen van de mantelzorgontvanger en is een vervanging van professionele zorg.
 • U heeft te hoge woonlasten volgens de normen die de gemeente hanteert.

Urgentie aanvragen

Neem contact op met uw verhuurder in de gemeente Krimpenerwaard. Daar kunt u uw situatie voorleggen en advies krijgen over de mogelijkheden. Als duidelijk wordt dat u kans maakt op urgentie, krijgt u een aanvraagformulier. U stuurt dit ingevuld en met de gevraagde documenten op naar uw verhuurder. Alle woningcorporaties in de gemeente Krimpenerwaard hebben gezamenlijk één urgentiecommissie die alle aanvragen behandelt. De commissie beoordeelt uw aanvraag nadat u betaald heeft.

Wat kost het?

De kosten voor een urgentieaanvraag zijn € 50,-. Soms is er een medische keuring nodig. In veel gevallen voert de GGD dit uit. De afspraak vindt plaats op kantoor, tenzij de GGD anders beslist.

  Beschikbare woningen

  Op wonenindekrimpenerwaard.nl staan de beschikbare sociale huurwoningen in de gemeente Krimpenerwaard. Per woning ziet u ook de voorwaarden, hoeveel reacties er op dat moment zijn en op welke plaats u op dat moment staat. Reageren kan op maximaal 2 sociale huurwoningen tegelijkertijd.

  Bekijk het aanbod