Sociaal domein: iedereen doet mee

De gemeente Krimpenerwaard wil een gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Waar iedereen zelfstandig kan leven en mee doen naar vermogen. Om dit te kunnen bereiken, hebben we de hulp nodig van inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en instanties. Samen werken we dagelijks aan deze samenleving.

Integraal beleidskader

In het Integraal Beleidskader sociaal domein (IBK) is vastgelegd welke toekomstige ontwikkelingen de gemeente ziet voor het sociaal domein. Met dit IBK zetten we een belangrijke stap naar een meer complete dienstverlening, voor de ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Het IBK stelt dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn en geluk. De gemeente Krimpenerwaard faciliteert daarin de inwoners en maatschappelijke partners.

Maatschappelijke agenda

Vanuit het IBK, is de maatschappelijke agenda (MAG) ontstaan. De toekomstige ontwikkelingen (maatschappelijke effecten) uit het IBK zijn vertaald naar doelen in de MAG. Daarnaast wordt in de MAG beschreven hoe deze doelen worden behaald. Dit heeft niet alleen impact op de rol van de gemeente, maar ook op die van inwoners en partners.

Kwaliteitsmonitor

De Kwaliteitsmonitor is een document, dat steeds in beweging is. Hierin beschrijven we welke trends en ontwikkelingen zorgen voor het al dan niet behalen van de doelen uit de MAG en het IBK. Het is een terugblik op het afgelopen jaar en wordt jaarlijks met de raad besproken. De dialoogsessie met de raad brengt focus aan in de werkzaamheden van het sociaal domein.

Het IBK, de MAG en de Kwaliteitsmonitor kunt u hieronder downloaden.