Het Krimpenerwaards college bestaat uit 6 leden: de burgemeester en 5 wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. Dit noemen we een portefeuille.

Nevenfuncties

P.J. (Pauline) Bouvy-Koene

Portretfoto van Pauline Bouvy-Koene

Functie: Burgemeester
E-mail: burgemeester@krimpenerwaard.nl

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving
 • Integriteit
 • Bestuurlijke coördinatie en intergemeentelijke samenwerking
 • Externe betrekkingen en externe communicatie
 • Wettelijke taken publiekszaken

P.J.S. (Pascal) van der Hek

Portretfoto van Pascal van der Hek

Functie: Wethouder
E-mailadres: p.vanderhek@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: VGBK(externe link)

Taken

 • Financiën
 • Dienstverlening en Participatie
 • Informatiemanagement
 • Project gemeentekantoor (onderdeel dienstverlening)
 • Verkeer & vervoer
 • Publiekszaken
 • Archief
 • Communicatie
 • Inkoop
 • Gemeentelijk Vastgoed

L.G.I. (Leo) Barth

Portretfoto van Leo Barth

Functie: Wethouder
E-mailadres: l.barth@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: SGP

Taken

 • Water & waterveiligheid
 • Projecten Openbare ruimte
 • Beheer & beleid
 • Grondzaken
 • Project Veenweiden
 • Economie
 • Landbouw
 • Detailhandel/horeca
 • Project Gemeentewerf

H.C. (Irma) Bultman

Portretfoto van Irma Bultman

Functie: Wethouder
E-mailadres: i.bultman@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: CDA

Taken

 • Jeugd
 • WMO
 • Onderwijs
 • Preventief domein & gezondheid
 • Sport
 • Maatschappelijke voorzieningen
 • Subsidiebeleid
 • Projecten onderwijshuisvesting tweede fase

M.G. (Ria) Boere

Portretfoto van Ria Boere

Functie: Wethouder
E-mailadres: r.boere@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: VVD(externe link)

Taken

 • Coördinatie Strategische visie
 • Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Wonen
 • Milieu
 • Projecten onderwijshuisvesting 1ste fase
 • Project Gemeentekantoor (onderdeel huisvesting)

W. (Wisja) Pannekoek

Portretfoto van Wisja Pannekoek

Functie: Wethouder
E-mailadres: w.pannekoek@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: VGBK

Taken

 • Participatiewet, werk, re-integratie en inkomen
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Wet inburgering
 • Volwasseneneducatie
 • Cultuur en cultureel erfgoed
 • Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Recreatie en toerisme
 • Duurzaamheid, energie en warmtetransitie
 • Afval en grondstoffen
 • Project milieustraat

J. (Jurian) Hennip

Portretfoto van Jurian Hennip

Functie: Gemeentesecretaris en algemeen directeur
E-mailadres: j.hennip@krimpenerwaard.nl

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het College van B&W. Hij draagt zorg voor een goede uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Daarnaast is de gemeentesecretaris directeur van de gemeente Krimpenerwaard. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is hij WOR bestuurder.