Het Krimpenerwaards college bestaat uit 6 leden: de burgemeester en 5 wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. Dit noemen we een portefeuille.

Nevenfuncties

Burgemeester

Vacant

L. (Lavinja) Sleeuwenhoek

Lavinja Sleeuwenhoek

Functie: Wethouder / locoburgemeester
E-mailadres: l.sleeuwenhoek@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: VGBK

Taken

 • Sociaal Domein: WMO - Jeugd
 • Samenleving
 • Onderwijs exclusief IHP
 • Sport
 • Project maatschappelijke voorzieningen
 • Subsidies

Wethouder Sleeuwenhoek vervangt de burgemeester en wethouder Vente

L.A. (Leon) de Wit

Leon de Wit

Functie: Wethouder
E-mailadres: l.dewit@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: VGBK

Taken

 • Ruimtelijke Ordening
 • Monumentenzorg - Erfgoed
 • Projecten: Galgoord

Wethouder De Wit vervangt wethouder Boere

R. (Ria) Boere

Ria Boere

Functie: Wethouder
E-mailadres: r.boere@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: VVD

Taken

 • Financiën
 • Deltaprogramma (water en waterveiligheid)
 • IHP onderwijs huisvesting
 • Strategische visie
 • Panorama Krimpenerwaard
 • Streekarchief: Algemeen bestuur
 • Beheer openbare ruimte (klein en middelgroot onderhoud)
 • Beleid openbare ruimte (inclusief ambitie 'meer bomen')

Wethouder Boere vervangt wethouder Bening

J. (Jan) Vente

Jan Vente

Functie: Wethouder
E-mailadres: j.vente@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: ChristenUnie

Taken

 • Sociaal Domein: Participatiewet - Sociale zaken
 • Economie
 • Recreatie en Toerisme
 • Projecten: Gebiedsovereenkomst, bodemdaling, adaptieve landbouw, Schoonhoven Noord
 • Dienstverlening
 • Streekarchief: Algemeen bestuur
 • ICT

Wethouder Vente vervangt wethouder De Wit

A. (Bert) Bening

Bert Bening

Functie: Wethouder
E-mailadres: b.bening@krimpenerwaard.nl
Politieke partij: D66

Taken

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Milieu en Afval
 • Verkeer en vervoer
 • Cultuur

J. (Jurian) Hennip

Jurian Hennip

Functie: gemeentesecretaris en algemeen directeur
E-mailadres: j.hennip@krimpenerwaard.nl

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het College van B&W. Hij draagt zorg voor een goede uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Daarnaast is de gemeentesecretaris directeur van de gemeente Krimpenerwaard. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is hij WOR bestuurder.