Wat is het?

Er zijn twee rijbewijzen die u om kunt wisselen.

  • Militair rijbewijs
  • Buitenlands rijbewijs

Afspraak maken voor het omwisselen van het rijbewijs

Militair rijbewijs

Buiten de militaire organisatie om is een militair rijbewijs niet geldig. U kunt een militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. U moet dat binnen 3 jaar doen, nadat het militair rijbewijs is afgegeven.

Wilt u uw militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen? U moet eerst een Verklaring van geschiktheid aanvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het is mogelijk om deze verklaring online in te vullen bij het CBR. De status van uw aanvraag kunt u dan bij het CBR blijven volgen. U kunt deze verklaring aanvragen via Mijn CBR. Hiervoor hebt u wel uw DigiD nodig.

Bij de gemeente kunt u ook een Eigen Verklaring ophalen. U vult de verklaring in en u stuurt deze vervolgens op naar het CBR. Stuur hierbij ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs op.

Na 6 tot 13 weken krijgt u een brief van het CBR. Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente om het militair rijbewijs om te wisselen.

Meestal kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen bij de gemeente.

Buitenlands rijbewijs

Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RDW.

Als u uw buitenlandse rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, kan dat in bepaalde gevallen. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

  • U gaat persoonlijk naar de gemeente.
  • U vraagt om een formulier Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs.
  • U vult het formulier in en controleert de voorgedrukte gegevens.
  • U geeft alle benodigde documenten.
  • De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
  • De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief, waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.

Wat kost het?

Het omwisselen van een rijbewijs kost € 41,00.