Krimpenerwaard werkt met veel gemeenten en andere organisaties samen. In sommige gevallen worden afspraken voor deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt, is de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dat gebeurt volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het register vermeldt in ieder geval:

  1. de deelnemers
  2. de wettelijke voorschriften die op de bevoegdheden van het samenwerkingsverband van toepassing zijn
  3. de bevoegdheden die zijn overgedragen
  4. het adres en de plaats van vestiging
  5. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld

De registers zijn gratis in te zien. Op verzoek is het mogelijk afschriften van of uittreksels uit de registers te ontvangen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen verdere voorschriften worden gegeven over de inrichting van de registers.

Het register is bijgewerkt in oktober 2022.