Wat komt er kijken bij een project?

Ophogen

De bodem in de Krimpenerwaard bestaat vaak uit veen. Een kenmerk van veengebieden is dat de bodem inklinkt, oftewel zakt. De gemeente Krimpenerwaard is daarom, in vergelijking met andere gemeentes in Nederland, vaker bezig met het ophogen van de bodem.

Om de bodem op te hogen, wordt er licht ophoogmateriaal gebruikt. Dit materiaal is lichter dan zand. Hierdoor zakt de grond minder snel.

De gemeente hoogt alleen de openbare ruimte op. De openbare ruimte is de ruimte die in eigendom van de gemeente is. U bent als woningeigenaar verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen tuin en oprit.

Wanneer de gemeente de ophoogtekening voor een project gemaakt heeft, wordt deze op de webpagina van dat project geplaatst. Op de ophoogtekening staat met hoeveel centimeter de bodem wordt opgehoogd. Op deze tekening staan gemiddelde hoogtes aangegeven. Het kan zijn dat het aantal centimeter in de tekening iets afwijkt van de ophoging in de praktijk. Ons advies is om uw tuin pas na afloop van de werkzaamheden op te hogen, zodat het mooi aansluit met de stoep of de weg.

Voor het ophogen van uw tuin of oprit kunt u eventueel contact opnemen met de aannemer, zodra deze bekend is. U kunt dan zelf afspraken maken over het ophogen van uw tuin of oprit. Soms is het mogelijk uw tuin tegelijkertijd met de openbare ruimte op te hogen.

Maatregelen om de snelheid te beperken

Door de veengebieden in de Krimpenerwaard is er sneller overlast door trillingen. Daarom is er gekozen geen drempels meer toe te passen in de straten. Er worden wel plateaus geplaatst op kruisingen. De plateaus zijn iets hoger en in het straatwerk worden verschillende kleuren gebruikt.

Parkeren

Bij veel projecten geven bewoners aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Bij de inrichting van de wijk wordt gekeken naar de beste verdeling tussen de hoeveelheid groen en het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de eisen voor de grootte van parkeervlakken. Auto’s worden namelijk steeds groter.

Laadpalen

Het plaatsen van nieuwe elektrische laadpalen valt niet onder de werkzaamheden binnen een project. Als er al laadpalen staan, komen deze op dezelfde plaats terug. Wilt u een laadpaal aanvragen? Kijk voor meer informatie op de pagina Aanvragen openbare laadpaal.

Kabels en leidingen

De gemeente probeert altijd om de werkzaamheden zo te plannen dat nutspartijen zoals Stedin of Glasdraad Krimpenerwaard ook de kabels en leidingen kunnen vervangen. Helaas is dit niet altijd mogelijk, omdat deze partijen een eigen planning hebben.

De telecombedrijven vallen onder de telecomwet. Die bepaalt dat de partijen de straat altijd open mogen maken, ook als er net werkzaamheden zijn afgerond. De gemeente probeert altijd zo goed mogelijk afspraken te maken met de nutspartijen over de werkzaamheden.

Glasvezel

De aanleg van glasvezel is geen taak van de gemeente. Dit wordt gedaan door de internetaanbieder. Wilt u graag dat er glasvezel wordt aangelegd? Neem dan contact op met de aanbieder. Wij raden aan om dit samen met andere bewoners of bedrijven te doen. Op dit moment wordt er door Glasdraad Krimpenerwaard al glasvezel aangelegd op verschillende plekken. Kijk hiervoor op de website van Glasdraad Krimpenerwaard(externe link).

Riolering

Bij de meeste projecten waarbij de bodem opgehoogd wordt, wordt ook de riolering vervangen. Vaak wordt dan ook de huisaansluitingen vervangen. Dit is het deel vanaf uw woning tot aan het hoofdriool. De huisaansluiting valt onder verantwoordelijkheid van de woningeigenaar, maar wordt vervangen door de gemeente. Dit doet de gemeente om weer één compleet goed stelsel te krijgen vanaf de woning tot aan het hoofdriool.

Om de huisaansluiting te kunnen vervangen, moet deze vrijgemaakt worden. Wij vragen u dan ook om de tegels of beplanting weg te halen. De huisaansluiting gaat meestal vanuit de meterkast naar buiten en neemt de kortste route richting het hoofdriool. Tijdens de werkzaamheden kunt u de toezichthouder vragen om advies.

Afkoppelen afvoer voor regenwater

Daar waar dat nog niet het geval is, wordt de afvoer voor regenwater losgekoppeld van die voor vuil water. Dit zorgt ervoor dat de riolering niet overbelast raakt tijdens piekbuien. Het loskoppelen houdt in dat er een aparte afvoer voor regenwater en voor vuil water komt. De regenpijp wordt dan aangesloten op de afvoer voor regenwater. U kunt zelf ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de riolering niet overbelast raakt. U kunt bijvoorbeeld de regenpijp loskoppelen, zodat het regenwater in uw tuin stroomt of in een regenton. Het opgevangen regenwater kunt u zo in een droge periode weer gebruiken om de tuin water te geven. Lees hier meer over op het Waterloket via de knop hieronder.

Waterloket

Groen

Ook de bomen, planten en het gazon worden meegenomen in de werkzaamheden binnen een project. Tijdens de voorbereidingen van het project worden alle bomen in het projectgebied onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt soms dat sommige bomen de werkzaamheden niet gaan overleven. Bijvoorbeeld omdat de grond opgehoogd moet worden of omdat er aan de riolering, kabels en leidingen die om de boom heen liggen gewerkt moet worden. Ook zijn er bomen die, los van de werkzaamheden, nu al een kortere levensduur hebben.

Het kan dus zijn dat er bomen moeten worden gerooid of gekapt. Bij het rooien en kappen van bomen houden we rekening met het broedseizoen en eventuele aanwezige nesten.

Als de werkzaamheden klaar zijn, worden er altijd nieuwe bomen geplant. Er komen evenveel bomen of zelfs meer bomen terug. Het beleid van de gemeente is om 10 procent meer bomen terug te planten. Dit is belangrijk, omdat bomen verkoeling bieden bij warmte, zorgen voor een grotere biodiversiteit en CO2 opnemen. Dat is belangrijk om de klimaatdoelen te behalen. De plek waar de nieuwe bomen terugkomen, kan anders zijn dan voor de werkzaamheden.

Na het project is er altijd meer aandacht voor het onderhoud van het groen, omdat dit nodig is voor de nieuwe bomen en planten. Na enkele groeiseizoenen zijn de nieuwe bomen en planten sterk genoeg om in de normale planning voor onderhoud van de gemeente mee te gaan.

En dan… de tuin!

Na de werkzaamheden in de wijk is het een mooi moment om uw tuin op te knappen. Een tuin met minder tegels en meer groen helpt mee met om de effecten van klimaatverandering te verminderen. Ook zorgt een groene tuin voor een betere opvang van regenwater, meer ontspanning en minder hittestress.

Tips om zelf aan de slag te gaan:

  • Vang regenwater op
  • Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin
  • Plant verschillende soorten groen
  • Maak uw dak groen
  • Vraag bij lokale tuincentra of hoveniers om advies

Kijk ook op www.duurzaamkrimpenerwaard.nl(externe link) en www.steenbreek.nl(externe link).

Openbare verlichting

De gemeente plaatst nieuwe straatlantaarns in de wijk. We gebruiken hiervoor lantaarnpalen met duurzame ledverlichting die we in alle wijken in de Krimpenerwaard plaatsen.

Voordat de ontwerptekeningen gemaakt worden, is er altijd een onderzoek naar de meest optimale verlichting in een wijk. De lichtberekeningen die worden gedaan, voldoen aan de Gedragscode Lichtberekeningen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Dit betekent dat de lantaarnpalen zo komen te staan dat overal voldoende licht is. De nieuwe lantaarnpalen hebben ledverlichting en verdelen het licht beter. Dit zorgt ervoor dat de lichtstraal beter gericht is, maar ook dat een groter deel van de weg verlicht is.

Heeft u na het plaatsen van de lantaarnpaal last van te veel licht in uw tuin of woning? Meld dit dan via het meldingsformulier(externe link). In de lamp kan een speciale kap geplaatst worden zodat er minder licht in uw tuin schijnt.

Achterpadverlichting

De brandgangen of achterpaden zijn vaak in eigendom van de woningeigenaren zelf. De lampen die daar nu hangen, zijn meestal wel in eigendom van de gemeente. Tijdens een project kan het zo zijn dat de huidige verlichting weg wordt gehaald. U krijgt dan de mogelijkheid om een gratis wandlamp aan te vragen via de gemeente. Wanneer dit voor u geldt, krijgt u hier informatie over.

Wandlamp aanvragen

Spelen

Voor de nieuwe inrichting van de speeltuin betrekken we graag de bewoners in de buurt. U krijg altijd de mogelijkheid om mee te denken over de speeltoestellen die worden geplaatst in de speeltuin. Meestal kunt u via een vragenformulier uw voorkeuren aangeven. Die gebruiken de speeltuinontwerpers om drie ontwerpen te maken. Vervolgens mag u stemmen op één van de drie ontwerpen. Het ontwerp met de meeste stemmen, wordt geplaatst. Het plaatsen van de speeltuin gebeurt meestal aan het einde van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid en uitvoering

We werken binnen een project in verschillende fases en zorgen dat de wijk zo bereikbaar mogelijk blijft. De woningen blijven altijd bereikbaar voor hulpdiensten. Het kan wel zo zijn dat u uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk moet parkeren of een klein stukje om moet rijden. Woningen blijven altijd te voet en met een rolstoel of rollator bereikbaar, eventueel via loopschotten.

Toezichthouder

Bij elk project wordt een toezichthouder aangesteld die regelmatig op locatie aanwezig is. Zijn of haar contactgegevens worden met u gedeeld. U kunt de toezichthouder aanspreken als u vragen heeft over de bereikbaarheid, over de locatie van een struik of een paaltje of als u klachten heeft over de uitvoering. Ook de projectleider en projectmedewerker zijn bereikbaar voor vragen tijdens de werkzaamheden in uw wijk.

Aandachtspunten voor de uitvoering

  • Maakt u nu gebruik van een gehandicaptenparkeerplaats? Neem contact met ons op voordat de werkzaamheden starten.
  • U wordt geïnformeerd door de nutspartijen bij eventuele werkzaamheden aan de kabels en leidingen.
  • De hulpdiensten worden altijd geïnformeerd over de werkzaamheden.
  • Het kan zijn dat u uw afval tijdelijk op een andere plek moet aanbieden. U wordt hierover geïnformeerd tijdens de werkzaamheden.
  • Wij vragen u om struiken of heggen die over de stoep of weg hangen tijdelijk te verwijderen of kort te snoeien.