Over klimaatadaptie

Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu, en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen.  Ook komen er meer en langere periodes van droogte en hitte. Hiernaast moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen. Ook het waterpeil in de rivieren zal stijgen. 

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk dat we ons aanpassen aan klimaatverandering. Zo beperken we schade in de toekomst en benutten we kansen. Een voorbeeld van klimaatadaptatie is het bouwen van dijken. Dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel en hoge waterstanden. 

We moeten meer doen

Alleen het bouwen van dijken is niet voldoende. We moeten meer doen om ons aan te passen aan klimaatverandering. We hebben namelijk ook te maken met droogte en hitte. In dorpen, steden en bij bedrijventerreinen kan hittestress optreden. Hittestress kan zorgen voor gezondheidsproblemen en een verminderde arbeidsproductiviteit. Er moeten nieuwe oplossingen gezocht worden voor problemen waar we in de toekomst steeds meer mee te maken gaan krijgen. 

Om heel Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, wordt klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel gemaakt van beleid en uitvoering. Alle gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk werken mee aan het Nationale Deltaprogramma.

Heeft u ideeën?

Misschien heeft u zelf ook ideeën om uw omgeving meer klimaatadaptief te maken? Of heeft u vragen over het onderwerp klimaatadaptatie? We horen graag van u. Stuur een mail naar info@krimpenerwaard.nl. Wij helpen u graag.