Organisatiestructuur

De ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard is verdeeld in vier domeinen: Publiek Domein, Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Domein Bedrijfsvoering. Elk domein bestaat uit verschillende teams. Ieder team heeft een teammanager die de teamleden coacht en richting geeft.

Directie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard staat de gemeentesecretaris/directeur. Samen met de andere directieleden is hij verantwoordelijk voor de hele organisatie.

 • Gemeentesecretaris / algemeen directeur: J. Hennip (Jurian)
 • Directeur Publiek domein: S. Vos-Been (Sylvia)
 • Directeur Sociaal domein: S. van der Ruit (Sylvia)
 • Directeur Ruimtelijk domein: M. de Waard-den Hoed (Mariëlle)

Domeinen

De ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard is verdeeld in vier domeinen: Publiek Domein, Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Domein Bedrijfsvoering. Elk domein bestaat uit verschillende teams. Ieder team heeft een teammanager die de teamleden coacht en richting geeft.

Domeinen

 • Team Klantcontact
 • Team Publieke zaken
  Teammanager: L. Zondag (Lizette)
   
 • Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 
  Teammanager: M. Schoonen (Marcel)
   
 • Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
  Teammanager: R. Ros (Rik)
   
 • Team Strategie & Ontwikkeling
  Teammanager: C. de Rooij (Corina)
 • Team Advies Sociaal Domein
  Teammanager: K. Lambregtse (Karin)
   
 • Team Dienstverlening - Jeugd
  Teammanager: C. van Hassel (Corine)
   
 • Team Dienstverlening - Participatie/Schulddienstverlening (SDV)   
  Teammanager: N. van Pelt (Naomi)
   
 • Team Dienstverlening – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Teammanager: W. van der Meer (Wies)
 • Team Projecten
  Teammanager: J. Dijksman (Jaap)
   
 • Team Advies Ruimtelijke Ontwikkeling  
  Teammanager: W. Boersma (Wybrand)
   
 • Team Advies Openbare Ruimte
  Teammanager: E. Molenaar (Erik)
   
 • Team Uitvoering Openbare Ruimte
  Teammanager: P. den Besten (Peter)
 • Team Concern Control
  Teammanager: M. Hoogendoorn (Mattijs)
   
 • Team Juridische Zaken
  Teammanager: B. Huizenaar (Bob)
   
 • Team Financiën
  Teammanager: A. van Dieren (Arie)
   
 • Team Communicatie
 • Team Personeel & Organisatie (P&O)
  Teammanager: M. Beij (Marjolein)
   
 • Team Facilitair
 • Team Management & Ondersteuning
  Teammanager: W. Barthel (Wilfred)
   
 • Team DIV
 • Team Informatiemanagement
  Teammanager: A. Bal (Arie)