Directie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard staat de gemeentesecretaris/directeur. Hij is samen met de het andere directielid geheel verantwoordelijk voor de hele organisatie.

  • Gemeentesecretaris: J. Hennip (Jurian)
  • Directeur Strategie en Projecten: Saskia Wiersma

Afdelingen

De ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard bestaat uit 9 afdelingen.

Sociaal Domein

Afdelingsmanager (waarnemend):  S. van der Ruit (Sylvia)

Sociale Zaken

Afdelingsmanager: A. Bal (Arie)

Beheer Openbare Ruimte

Afdelingsmanager: J. Oudenaarden (Jos)

Klant Contact Centrum

Afdelingsmanager: L. Zondag (Lizette)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdelingsmanager: R. van Eijsden (Reinier)

Service en Informatie 

Afdelingsmanager: K. van Koningsbruggen (Kees)

Openbare Werken

Afdelingsmanager: M. de Waard-den Hoed (Mariëlle)

Financiën

Afdelingsmanager: S. Been (Sylvia)

Bestuurs- en Management Ondersteuning

Afdelingsmanager: S. Been (Sylvia)