Onderzoek naar groenparticipatie

Om in kaart te brengen hoe inwoners in onze gemeente over biodiversiteit denken, hebben wij in 2023 een onderzoek laten doen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de gemeente Krimpenerwaard, Hogeschool Inholland en biodiversiteitsinitiatief Prachtlint. Aan het onderzoek hebben 218 inwoners meegewerkt. Daarnaast zijn 13 personen geïnterviewd van verschillende overheden, natuurorganisaties en bedrijven.

Hoofdvraag: Hoe kan biodiversiteit in het stedelijk gebied vergroot worden?

Inwoners van de Krimpenerwaard zeggen bekend te zijn met de gevolgen van biodiversiteitsdaling. De meerderheid geeft aan actief mee te willen werken aan het vergroten hiervan. Hierbij is het adopteren/ aanschaffen van een insectenhotel of boomspiegel het populairst. Inwoners geven daarnaast aan voornamelijk te willen werken aan hun eigen tuin en balkon. Daarnaast hebben veel inwoners behoefte aan samenwerking en sociaal contact met andere inwoners. Bovendien wordt aangegeven dat beloningen een positieve invloed hebben op inwoners. Denk hierbij aan in het zonnetje worden gezet of een ander teken van waardering. Daarnaast waarderen inwoners het als ze inspraak hebben op groene initiatieven en projecten. Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat de meeste inwoners geen problemen hebben met ‘rommelig’ groen. Ze zijn zich bewust van het positieve effect.

Inwoners zijn volgens het onderzoek het beste te bereiken via de krant, Facebook en Instagram. Hierbij is het van belang dat de inhoud van de media wordt aangepast op de verschillende leeftijdsgroepen. Om deze verschillende groepen te trekken is het aan te raden om onderwerpen zoals biodiversiteit laagdrempeliger te maken. Dit houdt in dat veel gebruik gemaakt kan worden van voorbeelden en afbeeldingen in plaats van moeilijke lange teksten. Bovendien komt uit het onderzoek naar voren dat het onderwerp biodiversiteit het beste verbonden kan worden met onderwerpen zoals klimaatadaptatie. Ook bedrijven laten zich graag inspireren met voorbeelden.

Daarnaast is het van belang dat inwoners die hier meer informatie over willen, weten waar ze terecht kunnen. Een algemeen informatiepunt of experts inschakelen kan daarbij helpen. Ten slotte is naar voren gekomen dat voor het uitvoeren van bovenstaande maatregelen meer vakinhoudelijk personeel nodig is. Dit vergroot het draagvlak zodat meer tijd en werk in groenparticipatie kan worden gestopt.

Belangrijkste resultaten in het kort:

 • Inwoners zijn bereid mee te werken
 • Insectenhotel en boomspiegel adopteren populairst
 • Werken het liefst aan eigen tuin/ balkon
 • Geef ruimte voor samenwerking en sociaal contact
 • Zorg voor beloningen
 • Zorg voor inspraak
 • Maak gebruik van de juiste media
 • Maak het onderwerp laagdrempelig
 • Gebruik een centraal informatiepunt
 • Geef voorbeelden uit de buurt
 • Verbind biodiversiteit met klimaatadaptatie
 • ‘Rommelig’ groen is geen groot probleem
 • Budget en vakinhoudelijk personeel vergroten de effectiviteit

Wat doet de gemeente?

Om inwoners beter te informeren en betrekken is het van belang klimaatadaptatie en biodiversiteit aan elkaar te verbinden. We integreren ‘biodiversiteit’ onder andere tijdens bewonersavonden, gesprekken met bedrijven en activiteiten met kinderen. We werken met voorbeelden, gaan aan de slag met een subsidieregeling en zorgen dat Prachtlint een centraal informatiepunt wordt. Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de gemeente onder vermelding van ‘groenparticipatie’. Of breng uw plan verder via Prachtlint Krimpenerwaard (kw@prachtlint.nl).