Ondernemerskringen

De ondernemerskringen behartigen de gemeenschappelijke economische belangen van ondernemers in de gemeente Krimpenerwaard. De ondernemerskring wil met relevante stakeholders werken aan een goed ondernemersklimaat, voor een vitale gemeente en regio.

Ondernemerskring Krimpenerwaard (OKKw)

De Ondernemingskring Krimpenerwaard(OKKw) is een ondernemerskring die bestaat uit 4 kerncommissies van de voormalige ondernemerskringen Stolwijk-Haastrecht-Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek.

De OKKw kiest nadrukkelijk voor een gestructureerd en specifiek beleid en beleidsbepalende invloed (in samenwerking met VNO-NCW en KvK) in zowel het gemeentelijke als bovengemeentelijke circuit. Mede langs deze weg wil de OKKw haar doelstelling bereiken: het behartigen van de materiële en immateriële belangen van alle ondernemers in de Handel, Nijverheid, Industrie en Dienstverlening in de gemeente Krimpenerwaard. De ondernemerskring wil met alle relevante stakeholders, waaronder de lokale overheden in gesprek en zo bevorderen dat de gemeente Krimpenerwaard een vitale regio blijft.

Doelstelling

‘Samen sterker en professioneler’ was de doelstelling van de fusie tussen de ondernemerskringen in de gemeente Krimpenerwaard. Eén ondernemerskring Krimpenerwaard met directe verbinding met de overheid enerzijds en de kerncommissies (voormalige ondernemerskringen) anderzijds. Naast een deskundig en daadkrachtig bestuur gaven de leden aan dat deze doelen niet ten koste moeten gaan van de lokale binding. Vandaar dat per voorgaande ondernemersvereniging een kerncommissie is gevormd.

Ondernemerskring Ouderkerk (OKO)

De Ondernemerskring Ouderkerk is de kring voor bedrijven uit Ouderkerk en Gouderak.