Bomen geven een groen gezicht aan onze gemeente. Ook zijn bomen waardevol voor een gezonde leefomgeving. In totaal onderhouden we ongeveer 22.000 bomen.

Bij het snoeien van bomen houden we rekening met het broedseizoen. De meeste vogels broeden tussen half maart en half juli. Sommige snoeiwerkzaamheden lopen door. Vaak vanwege onze aandacht voor veiligheid. Zoals bij boomziekten, dode of overhangende takken en stormschade.

Boomveiligheid

Elke boom krijgt een keer in de vier jaar een controle. Voor deze boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment, VTA) maken we gebruik van de expertise van een boomspecialist. Risico- en attentiebomen krijgen elk jaar een controle.

Snoeien

Uitlopers aan stammen en wortels verwijderen we door het jaar heen. We snoeien deze wildgroei zowel met de hand als elektrisch. Handmatig met de takkenschaar en machinaal met de heggenschaar. Andere snoeiwerkzaamheden voeren we in fases uit. Denkt u aan het snoeien van bomen met laaghangende takken. Of takken die tegen gebouwen of voor lantaarnpalen hangen. Daarvoor is de gemeente in vier gebieden verdeeld. Ieder jaar komt een deel van deze zogenaamde kroonsnoei aan de beurt.

Speciale snoeiwerkzaamheden

Vormsnoei

Bijvoorbeeld leilinden snoeien we jaarlijks in vorm. Door het weghalen van de jonge uitlopers houden deze bomen hun juiste vorm. September tot en met november zijn hier de geschikte maanden voor.

Flinke snoei

Ongeveer twee procent van de bomen wordt sterk ingekort. Daarbij krijgt de boom de vorm van een soort kandelaar. Daar komt de naam kandelaberen vandaan. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld treurwilgen. Deze snoei staat gepland van november tot en met februari.

Snoei van knotbomen

Knotwilgen zijn karakteristiek in het Nederlandse landschap. Zo ook in de Krimpenerwaard. We knotten alle knotbomen ongeveer om de drie jaar. Knotten houdt in dat we alle taken van de boom weghalen. Zo groeien de knotbomen steeds groter en voller. Dit doen we van december tot en met maart. We knotten de knotwilgen in groepjes, zodat er in de omgeving altijd knotwilgen met takken blijven staan. Zo blijven er schuilgelegenheden voor de vogels en insecten.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderhoud van bomen in de gemeente Krimpenerwaard? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!