Illustratie van de verdiepingen in het Schoonhovens College

Het Schoonhovens College (locatie Vlisterweg) en sporthal De Meent komen samen in een nieuw gebouw op de huidige locatie van sporthal De Meent. De huidige gebouwen zijn oud en voldoen niet meer aan de eisen voor modern onderwijs en sportbeoefening.

Tijdelijke sporthal

Op het terrein van de voormalige PLUS-supermarkt aan de Bergambachterstraat 9 is een tijdelijke sporthal gebouwd. De tijdelijke sporthal is bijna 1100 vierkante meter groot en heeft ruimte voor meerdere velden zoals 3 volleybalvelden, 9 badmintonvelden of 3 basketbalvelden. Er zijn 4 kleedkamers met elk een doucheruimte en een toiletruimte. Ook zijn er aparte kleedkamers voor mindervalide personen en voor de scheidsrechter. Buiten komen ongeveer 35 parkeerplaatsen, een pannaveld en een tafeltennistafel. Bekijk de tekeningen van de tijdelijke sporthal onder het kopje 'Documenten'.

Sloop sporthal De Meent

De oude sporthal De Meent is in de zomer van 2023 circulair ontmantelt. Dit betekent dat de verschillende onderdelen van het gebouw worden gedemonteerd en hergebruikt. Zo worden er onder andere enkele bouwmaterialen hergebruikt. Op deze manier krijgen verschillende producten een ‘tweede leven’.

Nieuwbouw school en sporthal

Het Schoonhovens College – Sporthal de Meent wordt één multifunctioneel gebouw, waar beide voorzieningen worden gehuisvest. In februari 2024 is gestart met de bouw van deze multifunctionele accommodatie, die nagenoeg energieneutraal zal worden. In verband met de grote energiebehoefte van de technische school is het niet mogelijk om deze volledig energieneutraal te bouwen. Voor de sporthal is dit wel mogelijk.

Bekijk een filmpje van de werkzaamheden op Youtube.

Sloop Schoonhovens College locatie Vlisterweg

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het slopen van de oude school. Zo zijn er grote kelders onder het schoolgebouw, waarvan de geotechnische gevolgen bij het slopen van deze kelders nog uitgewerkt moeten worden.

Inrichting buitenruimte

Na de sloop van het schoolgebouw wordt gestart met de aanleg van de nieuwe buitenruimte. 

Traject

Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingplan Scholen(externe link) vastgesteld. Daarmee kwam er groen licht voor het uitwerken van plannen om de huisvesting van een aantal scholen, waaronder het Schoonhovens College te verbeteren. De gemeente is verplicht om voor goede huisvesting voor alle scholen binnen de gemeente te zorgen

Onderzoek

In maart 2019 is een onderzoek gestart naar de nieuwbouw van het Schoonhovens College en sporthal De Meent. In dat onderzoek is ook onderzocht of het omliggende verouderde bedrijventerrein Schoonhoven Noord een woonwijk kan worden. In december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om geld beschikbaar te stellen voor een ontwerp van school en sporthal samen in één nieuw gebouw.

Locatie en voorlopig ontwerp

In april 2020(externe link) besloot de gemeente om dit nieuwe gebouw op het terrein van de huidige sporthal en een deel van het huidige schoolterrein te plaatsen. Tijdens de bouw blijft de school in het huidige gebouw en komt er een tijdelijke sporthal op de Bergambachtstraat 9. In september 2020 is het voorlopig ontwerp(externe link) gedeeld met de omwonenden en hebben zij hun inbreng kunnen geven.

Stijgende bouwkosten

In januari 2021 is het project tijdelijk stopgezet toen bleek dat het budget onvoldoende was voor het ontwerp door de stijgende bouwkosten. Adviesbureau ICS heeft onderzoek gedaan naar de reden van deze kostenstijging en de mogelijke oplossingen. In juni 2021 besloot de raad om extra geld beschikbaar te stellen om de prijsstijgingen te compenseren, maar wel voor een soberder ontwerp. Het nieuwe ontwerp zonder parkeergarage is met omwonenden besproken op 6 december 2021, 24 januari, 17 maart en 6 april 2022.

Meedenken

De school, sportverenigingen, omwonenden en de gemeenteraad zijn op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via nieuwsbrieven. De ontwerpen zijn in samenwerking met de school gemaakt en voorgelegd aan omwonenden in september 2020, december 2021 en januari, maart, april en september 2022. Omwonenden hebben hun vragen, aandachtspunten en wensen tijdens deze avonden kunnen inbrengen. Ook in de komende periode blijven wij de omwonenden betrekken bij het plan en het verdere traject.

Ontwerp bestemmingsplan en -omgevingsvergunning

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben van 7 september tot en met 19 oktober ter inzage gelegen op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Tijdens de terinzagelegging (september - oktober 2022) van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend.

Wat is de planning?

Het streven is om de school en de sporthal in 2025 op te leveren. De gemeenteraad is op dinsdag 31 januari akkoord gegaan met de nieuwbouw. De raad stelde ruim 38 miljoen beschikbaar en stemde in met de wijziging van het bestemmingsplan.

 1. Afgerond: Gemeenteraad neemt besluit over ontwerp en budget

  31 januari 2023

 2. Afgerond: Bouw tijdelijke sporthal op terrein voormalige PLUS supermarkt

  Juni 2023

 3. Afgerond: Circulair ontmantelen van de huidige Sporthal de Meent

  3 juli 2023

 4. Afgerond: Verleggen Kabels en Leidingen en bouwrijp maken terrein

  Tot en met november 2023

 5. Afgerond: Inrichten bouwterrein

  4 december 2023

 6. Afgerond: Start van de bouw van de nieuwe school/sporthal

  7 februari 2024

 7. Nog te doen: De nieuwe school kan in gebruik worden genomen

  Augustus 2025

 8. Nog te doen: Sloop huidig schoolgebouw

  September 2025

 9. Nog te doen: Herinrichting buitenruimte

  November 2025

Illustratie van de entree van het Schoonhovens College

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Wij helpen u graag. Stel uw vraag via het contactformulier, of neem contact met ons op via de onderstaande gegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier