Gemeente Krimpenerwaard werkt aan een duurzame gemeente. Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen is één van de belangrijke doelstellingen voor komende jaren. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C hebben. De ambitie is dat alle kantoren in 2030 energielabel A hebben en dat ze in 2050 vrijwel CO2-neutraal en aardgasvrij zijn.

Van 4 naar 1 locatie

De buitendienst werkt momenteel op vier locaties: Krimpen aan de Lek, Ouderkerk, Bergambacht en Schoonhoven. Deze locaties voldoen momenteel niet aan de duurzaamheidsambities. Ook is de vraag gerezen of een centrale huisvesting van de buitendienst efficiënter en functioneler kan zijn. De gemeente Krimpenerwaard heeft, net als voor de gemeentekantoren, een onderzoek laten uitvoeren voor de huisvesting van de buitendienst. Daaruit komt naar voren dat één centrale locatie in de Krimpenerwaard het beste scoort op duurzaamheid, dienstverlening, bereikbaarheid en financieel oogpunt. Daarnaast zorgt een locatie ook voor betere samenwerking en afstemming onderling, waardoor er een efficiëntere bedrijfsvoering is.

Locatie Veerweg Bergambacht

De raad heeft 21 december 2021 besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe centrale huisvesting van de buitendienst op het perceel Veerweg 8 in Bergambacht. Het college heeft besloten Veerweg 8 aan te kopen van de Provincie Zuid-Holland, omdat het huidige steunpunt voor de Provinciale gladheidsbestrijding komt te vervallen. Veerweg 8 heeft reeds een kantoordeel, werkplaatsen en stallingsruimte voor voertuigen. Om het verder geschikt te maken is er een uitbreiding nodig van de bestaande bebouwing. Het hergebruiken van geschikte panden sluit aan bij de huidige opvattingen over circulaire economie.

Bewonersavond locatie Veerweg

Er is op 13 juni 2022 een bewonersavond gehouden over de ontwikkelingen rond de Veerweg in de Waard, Bergambacht. Omwonenden van de Veerweg hebben een uitnodiging ontvangen. Ook andere geïnteresseerde inwoners waren welkom om deze avond aan te sluiten en zijn uitgenodigd via de gemeentepagina, website en social media. De presentatie over de ontwikkelingen in het gebied Veerweg is opgenomen en kunt u terugzien. Ook is er een verslag en een presentatie gemaakt van de bewonersavond. U vindt deze documenten onderaan deze webpagina.

Wat is de planning?

 • September 2022
  • Indiening vergunningaanvraag. Behandeling via zg. uitgebreide vergunningprocedure
  • Ontwerp-vergunningbesluit ter inzage
  • Belanghebbenden kunnen zienswijze indienen (6 weken)
  • Definitief vergunningbesluit
  • Belanghebbenden kunnen in bezwaar en beroep gaan\
 • 2e kwartaal 2023
  • Vergunning onherroepelijk, start bouw
 • 1e kwartaal 2024
  • Nieuwe huisvesting buitendienst gereed en opgeleverd

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! U bereikt projectleider Reg Bilardie telefonisch via 14 0182 of per mail via info@krimpenerwaard.nl.