Natuurbeheer met elkaar

Voor het versterken van de biodiversiteit is samenwerking nodig. De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met de provincie en waterschappen. Zij beheren bijvoorbeeld hun bermen op een ecologische manier. Ook in andere regionale en lokale organisaties vinden we partners.

Eerste stap

Meer groen en minder tegels in tuinen is een goede eerste stap. Het beste is om voor verschillende planten te kiezen die hier van nature voorkomen. Zo’n groene tuin is nuttig voor insecten, en bovendien stroomt regenwater beter weg. Heeft u een balkon? Dan draagt een pot met nectarhoudende planten al bij aan de biodiversiteit. Een groen dak kan zelfs een idee zijn. 

Samen herstellen we de biodiversiteit, waardevol voor iedereen!