Als iemand overlijdt, gaat zijn of haar vermogen over op een of meerdere erfgenamen. Alleen notarissen kunnen inlichtingen opvragen voor een nalatenschapsonderzoek.

Aanvragen

Als notaris kunt u online een verzoek indienen. U logt in met eHerkenning.

Inlichtingen aanvragen

Wat kost het?

De kosten voor een nalatenschapsonderzoek zijn afhankelijk van de tijd die met de behandeling gemoeid is. In 2023 betaalt u een vaste prijs per verzoek om inlichtingen per overledene, ongeacht de uitkomst. Deze kosten bedragen € 33,45.