Muskusrattenbestrijding

Algemeen

Muskus- en beverratten worden actief bestreden. Dat is belangrijk voor de veiligheid van het watersysteem en onze dijken. Heeft u een muskus of beverrat gezien? Meld dit dan bij het Hoogheemraadschap.

Beschrijving

De waterschappen in West- en Midden-Nederland zorgen voor de dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen om dit gebied droog te houden. In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen. Dit om te zorgen dat er niet te veel muskus- en beverratten komen. 

Het speuren naar en vangen van muskusratten vraagt om vakkennis. In de organisatie Muskusrattenbeheer werken zes waterschappen samen.

Procedure

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld het via hdsr.nl/muskusrattenbeheer. U kunt ook bellen naar 030-634 57 56 of een e-mail sturen naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl