Ingegeven door de energietransitie en de energiecrisis is er voor inwoners duidelijk behoefte aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. De gemeente Krimpenerwaard staat positief tegenover de realisatie van PV- of zonnestroomsystemen op daken binnen beschermd gezicht en heeft de richtlijnen voor de plaatsing ervan versoepeld.

Wel of geen vergunning?

Op dit moment is het op veel daken mogelijk om vergunningsvrij zonnepanelen te plaatsen. Het overgrote deel van Krimpenerwaard is vergunningsvrij. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en is er een omgevingsvergunning nodig om zonnepanelen op het dak te mogen plaatsen. Denk aan een monument of wanneer een pand gelegen is in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. In deze gevallen is het belangrijk dat de plaatsing van deze systemen zorgvuldig gebeurt met betrekking tot historische materialen en constructies, het karakter en uiterlijk van het gebouw en het aanzicht van de omgeving. Zo blijft het authentieke karakter van het gebied met vitale kernen als Schoonhoven en Haastrecht en het landschap langs Vlist en Bonrepas van hoge kwaliteit.

Versoepelde richtlijnen

Op 4 juli 2023 heeft de raad ingestemd met versoepelde richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen op dak in beschermd gezicht. Hierdoor is er meer mogelijk, maar het blijft maatwerk. Voor plaatsing van zonnepanelen bij monumenten en in beschermd stads- en dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning nodig. Een aanvraag kunt u indienen via het omgevingsloket(externe link). Deze aanvraag is vrijgesteld van kosten.