Mantelzorg

In onze gemeente zorgen veel mensen voor hun naaste. Deze zorg is soms best zwaar. De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat de situatie voor de mantelzorger draaglijk blijft. Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u terecht op website van WelZijn Krimpenerwaard.

Mantelzorgwaardering

De gemeente Krimpenerwaard waardeert de inzet van mantelzorgers enorm. Als teken daarvan ontvangen mantelzorgers in 2024 een Krimpenerwaard cadeaubon ter waarde van € 100,-. U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard en u zorgt in ieder geval voor een periode van 3 maanden en voor ten minste 8 uur per week voor de zorgvrager. De mantelzorgwaardering kan zowel door de mantelzorger, als door de zorgvrager worden aangevraagd. Dat kan in de periode van 1 maart tot 1 december 2024 via de website van WelZijn Krimpenerwaard.

Een mantelzorger kan maximaal 1 waardering per kalenderjaar ontvangen.

Welzijn Krimpenerwaard

Heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Welzijn Krimpenerwaard. Zij staan voor u klaar. Mantelzorgondersteuning is ook beschikbaar voor ex-mantelzorgers. Het aanbod bestaat onder andere uit:

  • Steunpunten voor informatie, advies en een luisterend oor
  • Waardering mantelzorgers
  • Organisatie Dag van de Mantelzorg
  • Themabijeenkomsten
  • Bijeenkomsten lotgenoten
  • Workshops
  • Huisbezoek op aanvraag
  • Respijtzorg, vervangende mantelzorg
  • Lichte praktische ondersteuning
  • Hulp bij aanvragen

Contact

Wetten en regels

Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet. Heeft u een vraag over wetten en regels? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulenten van de welzijnsstichtingen. Zij kunnen u wegwijs maken in de regelgeving. U kunt ook het loket Samenleving en Zorg benaderen via telefoonnummer 14 0182.

Rol mantelzorger na overlijden

Mantelzorg of vrijwillige zorg stopt op het moment dat de persoon die u verzorgde is overleden. Het verzorgen van de uitvaart dient geregeld te worden door de nabestaanden. Als u geen familie van de overledene bent, heeft u niet de taak om de uitvaart te regelen. Dit kan namelijk grote financiële gevolgen hebben.

Als er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen, treedt de Wet op de Lijkbezorging in werking. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvaart bij de gemeente. Op de pagina Overlijden vindt u meer informatie over de rol van de gemeente in deze situatie. Bij twijfel of onduidelijkheid over uw rol als mantelzorger na overlijden van de persoon waar u voor zorgt, kunt u contact opnemen met de welzijnsstichting of met de gemeente via het Loket Samenleving en Zorg.

Informatie in andere talen

Voor mantelzorgers met een niet-nederlandse achtergrond is algemene informatie over mantelzorg in 11 andere talen beschikbaar. Deze website kunt u vinden op mantelzorgelijk.nl. Hiermee hebben mantelzorgers met verschillende taalachtergronden toegang tot belangrijke informatie die hen kan ondersteunen in hun zorgtaken. De informatie is naast het lezen ook te beluisteren.