Wat is het?

In onze gemeente zorgen veel mensen voor hun naaste. Deze zorg is soms best zwaar. De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat de situatie voor de mantelzorger draaglijk blijft.

WelZijn Krimpenerwaard

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u terecht op website van WelZijn Krimpenerwaard(externe link).

Mantelzorgwaardering

De gemeente Krimpenerwaard waardeert de inzet van mantelzorgers enorm. Als teken daarvan ontvangen mantelzorgers in 2023 een Krimpenerwaard cadeaubon(externe link) ter waarde van € 100,-. U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard en u zorgt in ieder geval voor een periode van 3 maanden en voor ten minste 8 uur per week voor de zorgvrager. De mantelzorgwaardering vraagt u vanaf maart 2023 aan via de website van WelZijn Krimpenerwaard(externe link).

Welzijnsstichtingen

Heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u een vraag? Neem dan contact op met één van de welzijnsstichtingen. Zij staan voor u klaar. Mantelzorgondersteuning is overigens ook beschikbaar voor ex-mantelzorgers. Het aanbod bestaat onder andere uit:

  • Steunpunten voor informatie, advies en een luisterend oor
  • Waardering mantelzorgers
  • Organisatie Dag van de Mantelzorg
  • Themabijeenkomsten
  • Bijeenkomsten lotgenoten
  • Workshops
  • Huisbezoek op aanvraag
  • Respijtzorg, vervangende mantelzorg
  • Lichte praktische ondersteuning
  • Hulp bij aanvragen

Wetten en regels

Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet. Heeft u een vraag over wetten en regels? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulenten van de welzijnsstichtingen. Zij kunnen u wegwijs maken in de regelgeving. U kunt ook het loket Samenleving en Zorg benaderen via telefoonnummer 14 0182.

Rol mantelzorger na overlijden

Mantelzorg of vrijwillige zorg stopt op het moment dat de persoon die u verzorgde is overleden. Het verzorgen van de uitvaart dient geregeld te worden door de nabestaanden. Als u geen familie van de overledene bent, heeft u niet de taak om de uitvaart te regelen. Dit kan namelijk grote financiële gevolgen hebben.

Als er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen, treedt de Wet op de Lijkbezorging in werking. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvaart bij de gemeente. Op de pagina Wanneer regelt de gemeente een uitvaart? vindt u meer informatie over de rol van de gemeente in deze situatie. Bij twijfel of onduidelijkheid over uw rol als mantelzorger na overlijden van de persoon waar u voor zorgt, kunt u contact opnemen met de welzijnsstichting of met de gemeente via het Loket Samenleving en Zorg.