Wat is het?

De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat elk kind kan meedoen en naar school kan gaan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als ouder of verzorger een vergoeding ontvangen voor de vervoerskosten van en naar school.

Via knop hieronder kunt u een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer voor schooljaar 2021-2022. Wilt u een aanvraag indienen voor het huidige schooljaar? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 14 0182 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@krimpenerwaard.nl.

Let op!

Tijdens het invullen van het aanvraagformulier wordt u gevraagd om bijlagen toe te voegen (ingevulde school-/stageverklaring, toelaatbaarheidsverklaring of IB60 formulier), anders kunt u niet verder. Daarom is het belangrijk dat u deze bijlagen al klaar heeft staan voordat u begint. Dan kunt u deze gemakkelijk toevoegen.

Vraag digitaal leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022 aan

Tijdens het invullen van het aanvraagformulier wordt u gevraagd om bijlagen toe te voegen (ingevulde school-/stageverklaring, toelaatbaarheidsverklaring of IB60 formulier), anders kunt u niet verder. Daarom is het belangrijk dat u deze bijlagen al klaar heeft staan voordat u begint. Dan kunt u deze gemakkelijk toevoegen.

Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer en wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een verhuizing, verandering in contactgegevens, verandering in school of andere veranderingen. Gebruik dan het wijzigingsformulier om de veranderingen aan ons door te geven. 

Wijzigingsformulier leerlingenvervoer

Hoe werkt het?

De ouders/verzorgers van de leerling kunnen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar de leerling woont. De gemeente beoordeelt op basis van de Verordening leerlingenvervoer op welke vergoeding u recht heeft.

Leerlingenvervoer is vervoer van het adres waar de leerling woont naar school. Dat kan ook het adres van een instelling zijn waar de leerling voor langere tijd woont. Als een stage onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma kunt u daar ook leerlingenvervoer voor aanvragen.

Leerlingenvervoer bestaat uit de volgende vergoedingen:

 • Fietsvergoeding
 • Vergoeding van het openbaar vervoer
 • OV-app voor een smartphone om zelfstandig met het openbaar vervoer te leren reizen
 • Kilometervergoeding voor vervoer met eigen auto
 • Aangepast vervoer (vervoer per groepstaxi)

Aangepast vervoer per taxi wordt alleen toegekend als dat medisch noodzakelijk is of als er geen andere mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld per fiets of met begeleiding met het openbaar vervoer).


U kunt leerlingenvervoer aanvragen als:

 • de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de gewenste richting meer dan 6 kilometer van uw huis vandaan is
 • met ‘richting’ bedoelen we godsdienstige of levensbeschouwelijke richting en niet een onderwijskundige methode zoals Jenaplan- Dalton- of Montessori-onderwijs

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. U heeft hiervoor een Digi-D inlogcode nodig. U kunt een DigiD aanvragen via de website: www.digid.nl.

De gemeente neemt  binnen 8 weken een besluit. Als de beslissing wordt uitgesteld, ontvangt u hier een brief over.

Let op: dien de aanvraag in voor 1 juni

U heeft tot 1 juni 2021 de tijd om Leerlingenvervoer voor het schooljaar 2021-2022 aan te vragen. Wij hebben dan voldoende tijd om uw aanvraag af te handelen voordat het nieuwe schooljaar begint. De gemeente neemt  binnen 8 weken een besluit. Als de beslissing wordt uitgesteld, ontvangt u hier een brief over.

Als u na 1 juni uw aanvraag indient is het mogelijk dat het Leerlingenvervoer niet bij het begin van het nieuwe schooljaar kan starten

De gemeente beslist of u een vergoeding krijgt

 • De gemeente reageert op uw aanvraag via een beschikking. Dit is een brief waarin het besluit van de gemeente staat. In deze brief staat of u gebruik kunt maken van het leerlingenvervoer en welke kosten u vergoed krijgt.
 • Als u volgens de beschikking recht heeft op een vergoeding voor het openbaar vervoer of een kilometervergoeding, dan maakt de gemeente dit bedrag elke maand of  in één keer over op uw rekeningnummer.
 • Als er sprake is van een drempelbedrag wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding. Als u aangepast vervoer ontvangt wordt het drempelbedrag bij de ouders in rekening gebracht
 • Gaat het om vervoer naar een reguliere basisschool en/of is de afstand tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 20 kilometer, dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van Leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 14 0182 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@Krimpenerwaard.nl.

Extra informatie

Kan mijn kind hulp krijgen bij zelfstandig naar school reizen?

Als uw kind met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen, maar daar nog wat hulp bij nodig heeft, dan kan een training van MEE op weg uitkomst bieden. Bij leerlingen vanaf 9 jaar stimuleren wij zelfstandig reizen, indien nodig met ondersteuning van MEE op weg. MEE op weg kan uw kind leren om zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te gaan. Samen wordt de route naar school stap voor stap geoefend. Sommige kinderen kunnen daarbij gebruik maken van de GoOV-app voor het openbaar vervoer. Deze app helpt kinderen zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Wilt u weten of MEE op weg uw kind kan leren zelf naar school te gaan? Neemt u dan contact op met MEE via telefoonnummer: 0182 - 52 03 33 of e-mailadres: servicebureau@meemh.nl.

Documenten en formulieren