Wat is het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, een blijvende beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. U kunt dan vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op deze vergoeding.

Connexxion verzorgt het leerlingenvervoer in de Krimpenerwaard. Heeft u problemen met het vervoer of vragen over het ophalen of brengen? Bel dan met Connexxion via 088 - 60 00 989.

Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Wij bekijken de situatie dan opnieuw om te zien of er andere vervoersmogelijkheden mogelijk zijn. U kunt uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 indienen via het onderstaande formulier. Hierbij dient u bijlagen toe te voegen, zoals een ingevulde school-/stageverklaring, toelaatbaarheidsverklaring of IB60 formulier. Het is daarom belangrijk dat u deze bijlagen al klaar heeft staan, voordat u begint.

Let op: dien uw aanvraag voor het komende schooljaar in vóór 1 juni. Doet u dit later? Dan is het mogelijk dat het leerlingenvervoer niet bij het begin van het nieuwe schooljaar kan starten.

Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

Voorwaarden

Aanvragen voor schooljaar 2024-2025 worden beoordeeld op basis van de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023 en op de nieuwe beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023. Dit kan invloed hebben op de mogelijke vergoeding die wordt gegeven. De verordening en beleidsregels zijn begin juni 2023 gepubliceerd.

Wijziging doorgeven

Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer en wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een verhuizing, verandering in contactgegevens, verandering in school of andere veranderingen. Gebruik dan het wijzigingsformulier om de veranderingen aan ons door te geven.

Bekostiging leerlingenvervoer wijzigen

Hoe werkt het?

De ouders/verzorgers van de leerling kunnen de bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar de leerling woont. De gemeente beoordeelt op basis van de verordening leerlingenvervoer op welke vergoeding u recht heeft. Leerlingenvervoer is vervoer van het adres waar de leerling woont naar school. Dat kan ook het adres van een instelling zijn waar de leerling voor langere tijd woont. Als een stage onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma kunt u daar ook de bekostiging van leerlingenvervoer voor aanvragen. In het aangepast vervoer wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen.

Vergoedingen

U kunt de bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen als de dichtstbijzijnde passende school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting meer dan 6 kilometer van uw huis vandaan is. Leerlingenvervoer bestaat uit de volgende vergoedingen:

 • Fietsvergoeding
 • Vergoeding van het openbaar vervoer
 • Kilometervergoeding voor vervoer met eigen auto
 • Aangepast vervoer (vervoer per groepstaxi) wanneer medisch noodzakelijk of geen andere mogelijkheden

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een aanvraag voor de bekostiging van leerlingenvervoer indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD(externe link) nodig. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Als de beslissing wordt uitgesteld, ontvangt u hier een brief over.

Procedure

 • De gemeente reageert op uw aanvraag via een beschikking. Dit is een brief waarin het besluit van de gemeente staat. In deze brief staat of u gebruik kunt maken van het leerlingenvervoer en welke kosten u vergoed krijgt.
 • Als u volgens de beschikking recht heeft op een vergoeding voor het openbaar vervoer of een kilometervergoeding, dan maakt de gemeente dit bedrag elke maand of  in één keer over op uw rekeningnummer.
 • Als er sprake is van een drempelbedrag wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding. Als u aangepast vervoer ontvangt wordt het drempelbedrag bij de ouders in rekening gebracht
 • Gaat het om vervoer naar een reguliere basisschool en/of is de afstand tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 20 kilometer, dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Hulp bij het reizen

Heeft uw kind hulp nodig bij het reizen per fiets of met het openbaar vervoer? Dan kan een training van MEE op Weg uitkomst bieden. Samen wordt de route naar school stap voor stap geoefend. Sommige kinderen kunnen daarbij gebruik maken van de GoOV-app voor het openbaar vervoer. Deze app helpt kinderen zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Wilt u meer weten over MEE op Weg? Neem dan contact op met MEE via 0182 - 52 03 33 of servicebureau@meemh.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van bekostiging van leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 14 0182 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@krimpenerwaard.nl.

Uitleg bij het tussentijds opslaan van een formulier

U heeft de mogelijkheid om tussentijds een e-formulier op te slaan zodat u, op een later moment, het formulier verder af kunt maken. Ook bij een terugkomende aanvraag kunt u het opgeslagen formulier opnieuw gebruiken. Het formulier wordt opgeslagen op uw computer en niet in het klantportaal van de gemeente. Lees de onderstaande stappen om het formulier tussentijds op te slaan.

Formulier opslaan

 1. Onderaan het formulier heeft u de knop: ‘E-formulier opslaan’ deze mogelijkheid is er alleen als u inlogt met DigiD, eHerkenning of eIDAS.
 2. Met deze knop wordt een zogenaamd efdj-bestand gedownload. Dit bestand kan worden opgeslagen op uw computer. Het is ook mogelijk dat het bestand direct wordt opgeslagen in het mapje ‘downloads’ op uw computer.
 3. U kunt na het opslaan van het formulier op uw computer het formulier sluiten. Nu is uw formulier tussentijds opgeslagen.

Verder met uw opgeslagen formulier

 1. Wanneer u verder aan de slag wilt met het formulier, logt u opnieuw in met DigiD, eHerkenning of eIDAS.
 2. Kies hierbij voor de knop E-formulier ophalen (rechts, bovenaan het formulier).
 3. U zoekt het opgeslagen efdj-bestand op uw computer erbij en selecteert deze.
 4. Wanneer het e-formulier is opgehaald, krijgt u een melding en worden de eerder ingevulde gegevens overgenomen. Let op: de bijlagen worden niet overgenomen.
 5. U kunt verder met het invullen van het tussentijds opgeslagen formulier.