Wat is het?

Krijgt u een kindje en bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Uw partner kan dan voor de geboorte het kindje erkennen zodat het kind officieel twee ouders krijgt. Dit kunt u persoonlijk aan de balie in Stolwijk regelen. U heeft daarvoor een afspraak nodig.

Afspraak maken

Juridische ouders zijn wettelijk familie van het kind. Een bloedband met het kind hebben is niet nodig.

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor kunt u na de geboorte het ouderlijk gezag aanvragen. Als het erkende kind is geboren kan er via rechtspraak.nl het gezamelijk gezag worden aangevraagd.
Als u samen het ouderlijk gezag heeft, mag u samen beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind.

Wat moet ik doen?

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het ongeboren kind te erkennen. Dit mag in elke gemeente in Nederland.

  • Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Bij het eerste kind uit jullie samen erkennen, is het verplicht dat de moeder in persoon aanwezig is. Bij elk volgende kind kan er met een schriftelijke en ondertekende toestemming van de moeder erkend worden. 
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Wat heb ik nodig?

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder 
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

Let op: als de moeder niet mee komt, kan er geen naamskeuze voor het kind gedaan worden.

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent

Tips

Kunt u niet persoonlijk langskomen?

Is er iets aan de hand waardoor u niet kunt langskomen? Neem dan contact met ons op via 14 0182. Een medewerker kijkt samen met u naar een oplossing.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.