Ieder kind moet de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige en evenwichtige volwassene. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren die in de knel zitten. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind.

Bij alle werkzaamheden van de Raad voor de Kinderbescherming staan de belangen van het kind centraal. De Raad verleent zelf geen hulp aan gezinnen. Wel zorgt de Raad dat de hulpverlening zo nodig op gang komt.

Onderzoek

De Raad van de Kinderbescherming stelt onderzoek in en maakt een rapport dat naar de kinderrechter wordt gestuurd. De kinderrechter beslist vervolgens wat er moet gebeuren. De Raad stelt een onderzoek in als er sprake is van:

  • grote opvoedingsproblemen
  • seksueel misbruik
  • verwaarlozing
  • mishandeling

Kinderbeschermingsmaatregelen

De kinderrechter kan verschillende beslissingen nemen:

  • Ondertoezichtstelling: de ouders mogen wel zelf voor wel hun kind zorgen, maar onder toezicht van gezinsvoogd.
  • Ontzetting uit ouderlijk gezag: het kind mag niet meer bij de ouders wonen, maar wordt bijvoorbeeld in een pleeggezin geplaatst.
  • Een gecertificeerde instelling¬†voert de kinderbeschermingsmaatregel uit.

De rechter kan ook beslissen dat verplichte hulp niet nodig is. Ouders kunnen dan terecht bij hun gemeente voor vrijwillige hulp bij de opvoeding.

Meer informatie

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt over een kind kan bellen naar het meldpunt Veilig Thuis, via 0800-2000. Bij hele grote problemen in de opvoeding en verzorging van uw kind wordt de Raad voor Kinderbescherming ingeschakeld. Op de website van de Kinderbescherming leest u meer over de taken van de kinderbescherming.