Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

Algemeen

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen.

Beschrijving

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

De gemeenten en andere overheden gaan zelf ook actief informatie openbaar maken. U vindt deze informatie op het Platform open overheidsinformatie. Op krimpenerwaard.woo.nl vindt u de informatie die de gemeente Krimpenerwaard openbaar heeft gemaakt .

Procedure

Zo vraagt u informatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Gebruik het digitale formulier of schrijf een brief naar Woo-contactpersoon/Woo-co√∂rdinator gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • over welk publieke taken het gaat (bijvoorbeeld beleid of uitvoering of voorbereiding)
  • welke documenten u wilt bekijken
  • over welke periode het gaat
  • hoe u de stukken wilt bekijken of ontvangen
  • uw contactgegevens
 • Zet uw handtekening onder de brief.

Voorwaarden

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het priv√©leven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Termijn

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan de gemeente deze termijn met maximaal 2 weken verlengen. Als u heel veel informatie wilt, nemen we contact met u op om te overleggen over de afhandeltermijn. Is het Woo-verzoek ook belangrijk voor andere mensen? Dan gelden er andere termijnen. De gemeente stuurt u dan een brief daarover.

Kosten

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel met de Woo-contactpersoon via telefoonnummer 14 0182 of mail naar woo@krimpenerwaard.nl.