Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Op inburgeren.nl vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat precies inhoudt. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen heeft gehaald. Op de website van DUO leest u meer over het inburgeringsexamen.

Hoe werkt het?

Voor de onderstaande groepen is inburgeren verplicht. Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is. Bekijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Vluchteling/asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan bent u statushouder. Voor u als statushouder geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op de website inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • Als statushouder krijgt u hulp bij het inburgeren van de gemeente. De gemeente neemt contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen. Onder het kopje Meer informatie leest u hoe en wanneer dit kan.
  • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Zij zijn bereikbaar via krimpenerwaard@vluchtelingenwerk.nl of per telefoon: 0182 387 236.

Gezinsmigrant of overige migrant

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dat bent u bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of als u naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar. Voor een gezinsmigrant of overige migrant geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op de website inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U koopt uw inburgeringslessen zelf in bij een taalschool. U kunt voor deze kosten ook een lening afsluiten bij DUO. Kijk voor meer informatie op inburgeren.nl

Extra informatie

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Vanaf dat moment is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. Meer informatie over deze regels leest u op inburgeren.nl

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

In de video op de website van Divosa wordt uitgelegd hoe het proces van inburgering gaat. De video is in verschillende talen beschikbaar.

Lessen bij NLtraining

De gemeente Krimpenerwaard heeft voor de inburgeringslessen onder het nieuwe stelsel een contract afgesloten met NLtraining in Gouda. Hier kan iedereen uit de regio Midden Holland die onder de inburgeringsplicht valt terecht voor lessen. De leslocatie is Kattensingel 70 in Gouda. Kijk op nltraining.nl voor meer informatie.

Contact

Wilt u advies over uw inburgering? Of heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de consulent Inburgering. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 14 0182. Of maak gebruik van het contactformulier.