Wat is het?

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen.

Of u een huisvestingsvergunning nodig hebt, bepaalt de gemeente.

Geen huisvestingsvergunning nodig

Als u op een kamer, woonschip of in een woonwagen wilt wonen, hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

Aanvragen huisvestingsvergunning

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. Of u een vergunning krijgt, hangt af van bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • U moet werken of studeren in de gemeente of regio.
  • U moet al wonen (of gewoond hebben) in de gemeente of regio.
  • De woning moet passen bij uw inkomen en samenstelling van uw huishouden.

Huisvestingsverordening

In de huisvestingsverordening staat welke regels er gelden voor een huisvestingsvergunning. U vraagt de huisvestingsverordening op bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
  • Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.