Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen genieten van hun hond. Hier willen we dan ook voldoende ruimte voor bieden. Daarnaast beseffen wij ons ook dat een hond voor sommigen een grote ergernis kan zijn. Om te zorgen dat  iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte, zijn er regels voor het uitlaten van honden.

Opruimplicht

Binnen onze gemeente geldt zowel binnen, als buiten de bebouwde kom een opruimplicht. De begeleider van een hond is verplicht om de uitwerpselen van zijn of haar hond op te ruimen. In de gemeente hangen op verschillende plaatsen dispensers met speciale hondenpoep-zakjes. Deze zakjes kunnen in de afvalbakken worden gegooid.

Loopt uw hond los in het buitengebied? Ruim ook dan de uitwerpselen op. Honden die loslopen in de buurt van koeien kunnen besmet worden door een parasiet. De uitwerpselen van een hond kunnen vervolgens koeien besmetten.

Vrijstelling hulphonden

Mensen die zich vanwege een handicap laten begeleiden door een gekwalificeerde geleidehond of sociale hulphond zijn vrijgesteld van de opruimplicht.

Niet waar kinderen spelen

Bij kinderspeelplaatsen, speelweides, zandbakken of trapveldjes mogen geen honden worden uitgelaten. Kinderen moeten zonder problemen kunnen spelen. Kinderen zijn soms bang voor honden en als een hond hier poept, kunnen de spoelwormen in de uitwerpselen besmettingen veroorzaken bij de kinderen.

Hond aan de lijn

Binnen de bebouwde kom is er een aanlijnplicht. Een hond mag hier dus niet loslopen. Ook als de hond goed is opgevoed en luistert als zijn baas hem terugroept. Het natuurlijk enthousiasme van de hond kan het namelijk weleens winnen van de discipline. Een loslopende hond kan gevaarlijk zijn voor auto’s of fietsers en niet iedere wandelaar is vertrouwd met honden.

Loslopen

Buiten de bebouwde kom mag een hond loslopen. De begeleider van de hond beslist of de hond los kan lopen en is hier verantwoordelijk voor. In het buitengebied is het belangrijk om rekening te houden met loslopend vee en de regels die gelden in de natuurgebieden. Loslopende honden in natuurgebieden kunnen de vele kwetsbare diersoorten verstoren. Daarom gelden er in een aantal natuurgebieden speciale regels. Deze regels staan aangegeven met borden.

  Losloopgebieden

  Er zijn een aantal losloopgebieden in de gemeente Krimpenerwaard aangewezen waar honden los kunnen lopen. De Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard(APV) biedt de mogelijkheid om hier gebieden voor aan te wijzen binnen de bebouwde kom. De ruimte is echter beperkt en niet iedere kern heeft een gebied dat hiervoor geschikt is.

  Een losloopgebied moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De  grond moet in eigendom zijn van de gemeente.
  • Er moet voldoende ruimte zijn voor honden om te rennen zonder dat anderen er overlast van hebben.
  • Het losloopgebied mag geen problemen opleveren voor het verkeer of loslopend vee.
  • Let op: Ook wanneer de hond losloopt, moet de begeleider van de hond de uitwerpselen opruimen.

  Bekijk hieronder de verschillende losloopgebieden per kern.

  Schoonhoven

  • Franklinpad, groenstrook achter de huisnummers 1 t/m 31
  • Grasveld gelegen tussen de Industrieweg 7 en Ampèrelaan
  • Opweg, groenstrook tussen Opweg 17 en 21
  • Groene singel, groenstrook
  • Hazelaarspad, gelegen tussen de Broeikweg en de Tiendweg
  • Grasveld gelegen tussen de Tiendweg en Patrijshof

  Haastrecht

  • Gebied bekend als “het Haastrechtse bos”, lopend vanaf de Korte Tiendweg richting de Bilwijkerweg

  Stolwijk

  • Hennepakkers (gedeelte)

  Ouderkerk aan den IJssel

  • Polderpark, gelegen tussen De Boezem en de Tiendweg Oost

  Bergambacht

  • 10. Het Molenpad, gelegen tussen de Molenlaan en de Parallelweg
  • De Baron van Hardenbroeklaan, gelegen tussen de Dijklaan en ’t Hooge Zand
  • Omheind grasveld gelegen aan de Westerhoef
  • Omheind grasveld gelegen aan de Hennepstraat

  Groenalliantie

  Aan de westzijde van de Krimpenerwaard heeft de Groen Alliantie in haar natuurgebieden een aantal losloopgebieden aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn het Krimpenerhout, Het Loetbos en Park Weidehoek, Lekweide. Meer informatie over deze losloopgebieden en de regels die gelden in deze natuurgebieden leest u op groenalliantiemiddenholland.nl(externe link).

  Controle

  De buitengewoon opsporingsambtenaren letten erop dat de begeleider(s) van de hond zich aan de regels houd(en). Wanneer een hond los loopt op een plaats waar dit niet is toegestaan of wanneer uitwerpselen niet worden opgeruimd, kan een boete worden gegeven.

  Gevaarlijke honden

  Wanneer een hond gevaarlijk gedrag vertoont, kan de burgemeester een aanlijn- of muilkorfgebod opleggen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een bijtincident. De begeleider van een hond is verantwoordelijk voor het gedrag van de hond en moet bijtincidenten door de hond zien te voorkomen. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren(externe link) (LICG) staat informatie over hulp bij agressieve honden.