Herontwikkeling Hoflaan Stolwijk

Status: Ontwerp

We maken mooie stappen bij de herontwikkeling van de locatie Hoflaan in Stolwijk. We realiseren sociale huurappartementen voor senioren en betaalbare koopappartementen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het levendig en vitaal houden van Stolwijk.

Wat is er al gedaan?

Wat is er al gedaan?

In februari 2023 heeft de Raad van State de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan voor de Hoflaanontwikkeling behandeld. In maart werd de uitspraak bekend gemaakt: het beroep is ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan Hoflaan onherroepelijk is geworden.

In december 2022 is de nieuwe brandweerkazerne officieel in gebruik genomen en op 25 maart was er een feestelijke opening. Vervolgens is de oude brandweerkazerne in juni 2023 gesloopt.

Om het woningbouwplan aan de Hoflaan optimaal in te richten, moest het oorlogsmonument van de Kievitslaan naar een andere locatie worden verplaatst. De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met de Oranjevereniging, de Historische Vereniging Oud Stolwijck en de Vereniging Oud-Militairen Indië. In april 2023 is het monument verplaatst naar de hoek van de Kievitslaan en de Gruttostraat, waar op 4 mei de eerste herdenking op de nieuwe locatie heeft plaatsgevonden.

Eind juni 2023 is de nieuwe zendmast geplaatst nabij Kerspelpad 20 in Stolwijk. Op het parkeerterrein naast de voetbal zijn vier extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervoor moest één boom worden gekapt, maar er is een nieuwe boom geplant.

Wat gaat er nog gebeuren?

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

Langs de Hoflaan gaat De Vries en Verburg vijf grondgebonden woningen bouwen, met in het ontwerp speciale aandacht voor de historie van Stolwijk. Op 19 december 2023 is de eerste paal geslagen. Direct-omwonenden hebben van De Vries en Verburg een brief ontvangen met informatie over de geplande werkzaamheden.

Aannemer Plegt-Vos heeft samen met Groen Wonen Vlist een mooi en duurzaam plan ontwikkeld voor de bouw van 29 seniorenappartementen. Voor meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief van Groen Wonen Vlist.

Voor de bouw van de koopappartementen moet eerst de oude zendmast binnen het plangebied worden verwijderd. Er is inmiddels een aanbestedingstraject gestart voor de bouw en het ontwerp van de koopappartementen. De verwachting is dat in 2024 de bouwer bekend is en uiterlijk in 2025 kan worden gestart met de bouw.

Na de bouw van de woningen moet de openbare ruimte in het gebied opnieuw worden aangelegd. Momenteel wordt gewerkt aan de eerste schetsen hiervoor. Zodra het conceptontwerp gereed is, wordt deze ter informatie voorgelegd aan de directbetrokkenen.

In het eerste kwartaal 2024 wordt gestart met het opknappen van het parkje. Omwonenden hebben tijdens een bewonersavond kunnen meedenken met het ontwerp. Wat gaat er zoal gebeuren? De 2 voetgangersbruggen worden vervangen, de bestaande beschoeiing wordt gedeeltelijk vervangen en een deel wordt natuurvriendelijke oever. Daarnaast worden bomen - vanwege hun slechte staat – en beplanting vervangen. Ook de wandelpaden worden vernieuwd en er komt een pad naar de nieuw te bouwen woningen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de herontwikkeling? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!