Wat gaan we doen?

Tekening van project Hoflaan in Stolwijk

De afgelopen jaren is er stap voor stap gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk. De bebouwing in dit gebied was sterk verouderd en toe aan vervanging. Om deze reden zijn acht sociale huurwoningen, drie vrijstaande woningen en de voormalige gemeentewerf gesloopt. De huidige brandweerkazerne volgt in 2023, na oplevering van de nieuwe brandweerkazerne.

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hoflaan Stolwijk vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt in het gebied 3 rijwoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen, 22 sociale huurwoningen voor ouderen en 12 koopappartementen mogelijk. Daarnaast komen er 16 parkeerplaatsen voor de bezoekers van winkels in het centrum van Stolwijk en een nieuwe brandweerkazerne in het gebied. De bestaande aula van het Uitvaartcentrum en de woningen aan de Bovenkerkseweg 25a, 31 en 33 zijn binnen dit plan ingepast. Deze herontwikkeling levert een bijdrage aan de lokale woningbehoefte en maatschappelijke voorzieningen. De uitstraling van dit gebied wordt aanzienlijk verbeterd en er komen er woningen voor zowel jongeren als ouderen beschikbaar nabij het centrum van Stolwijk.

Momenteel is de gemeente bezig met het aanbestedingsproces voor de werving van een partij die de koopwoningen gaat realiseren. Naar verwachting zal er eind 2021 bekend worden welke partij de woningen gaat realiseren.

Hierna zullen ook de nadere gegevens van de koopwoningen bekend worden zoals oppervlakten en prijzen. Wanneer hier meer over bekend is zullen we dit op deze pagina aan u melden.

Wat is de planning?

  • Oktober - december 2021: verplaatsing oorlogsmonument, bodemsanering en overige werkzaamheden bouwrijp maken
  • Medio maart 2022: bouw nieuwe brandweerkazerne
  • 2022 en 2023: gefaseerde woningbouw

Hoe blijft u op de hoogte?

U kunt op de hoogte blijven via deze pagina en de gemeentepagina in het Kontakt.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Projectleider Rob van den Boer

t. 14 0182 
e. R.vandenBoer@krimpenerwaard.nl

Documenten

Kijk voor alle documenten van dit project op www.ruimtelijkeplannen.nl