Wat gaan we doen?

Tekening van project Hoflaan in Stolwijk

De afgelopen jaren is er stap voor stap gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk. De bebouwing in dit gebied was sterk verouderd en toe aan vervanging. Om deze reden zijn in 2019 en 2020 al acht sociale huurwoningen aan de Hoflaan en drie vrijstaande woningen aan de Bovenkerkseweg gesloopt. De voormalige gemeentewerf en de huidige brandweerkazerne zullen nog volgen in 2021 en 2022.

Op de vrijgekomen ruimte komen vijf grondgebonden woningen, 22 sociale huurwoningen voor ouderen verdeeld over twee bouwblokken en acht koopappartementen in een complex nabij de vijverpartij. Ook komt er een nieuwe brandweerkazerne ter hoogte van de huidige parkeerplaats in het gebied. De bestaande aula van het Uitvaartcentrum en de woningen aan de Bovenkerkseweg 25a, 31 en 33 worden binnen dit plan ingepast. Deze herontwikkeling levert een bijdrage aan de lokale woningbehoefte en maatschappelijke voorzieningen. De uitstraling van dit gebied wordt aanzienlijk verbeterd en er komen er woningen voor diverse doelgroepen beschikbaar nabij het centrum van Stolwijk.

Wat is de planning?

  • april / mei 2021: sloop voormalige gemeentewerf
  • mei 2021: archeologisch veldonderzoek locatie voormalige gemeentewerf
  • 1 juni 2021: besluit gemeenteraad over het bestemmingsplan.
  • juni / juli 2021: verplaatsing oorlogsmonument, bodemsanering en overige werkzaamheden bouwrijp maken
  • augustus 2021: aanbrengen voorbelasting op gedeelte nieuwe woonstraten
  • Onder voorbehoud van besluitvorming bestemmingsplan:
  • september – december 2021: start bouw nieuwe brandweerkazerne
  • 2022 en 2023: gefaseerde bouw woningen.

Hoe blijft u op de hoogte?

U kunt op de hoogte blijven via deze pagina en de gemeentepagina in het Kontakt.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Projectleider Rob van den Boer

t. 14 0182 
e. R.vandenBoer@krimpenerwaard.nl

Documenten

Kijk voor alle documenten van dit project op www.ruimtelijkeplannen.nl