Krimpenerwaard bouwt een nieuw gemeentehuis. De huidige 4 locaties in Lekkerkerk, Stolwijk, Schoonhoven en Bergambacht krijgen daarom een heel nieuwe functie. We werken nu aan de eerste plannen voor deze mooie centrumlocaties. 

In 2021 gaven inwoners in een vragenlijst aan dat ze op de locaties graag woningen willen voor starters en/of senioren, misschien aangevuld met maatschappelijke voorzieningen. De gemeenteraad sluit zich hierbij aan en wil dit op een duurzame manier ontwikkelen. De gemeente start met de planvorming voor deze locaties. De voorwaarde hierbij is dat de gemeente zich maximaal inspant om een gemiddeld percentage van 30% sociale huur te te bereiken.

Onderzoek herbestemming

Als de bouw van het nieuwe gemeentehuis volgens planning loopt, komen de huidige kantoorlocaties in Lekkerkerk, Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven in de tweede helft van 2025 leeg te staan.

Hoewel het gaat om vier verschillende panden in vier verschillende kernen, zijn de uitgangspunten hetzelfde:

  • Woningbouw voor starters en ouderen, mogelijk in combinatie met Woonzorg. De voorwaarde hierbij is dat de gemeente zich maximaal inspant om een gemiddeld percentage van 30% sociale huur te bereiken, zoals in de motie van 14 maart 2023 is overeengekomen.
  • Herontwikkeling op duurzame wijze.
  • Herontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde voor de kern.

Daarom werken we aan één integrale aanpak voor de 4 locaties. Voor elke locatie onderzoeken we het komende jaar aan welke woningen behoefte is en welke aanvullende maatschappelijke invullingen denkbaar en wenselijk zijn. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw, verkoop of in bezit houden en financiering.

Rijksmonumenten

De stadhuizen in Schoonhoven en Bergambacht zijn gedeeltelijk monumentale panden. We onderzoeken de mogelijkheden om deze panden een nieuwe bestemming te geven. Dat noemen we een herbestemming. Zo komt het niet leeg te staan en wordt het niet gesloopt, maar krijgt het een nieuwe functie.