Haastrecht ontstond rond 1100 op de plaats waar de Vlist uitmondt in de Hollandsche IJssel. Een van de mooiste gebouwen van deze historische plaats is het oude raadhuis uit 1618. Vanaf het bordes van het raadhuis kijkt u zo op de karakteristieke ophaalbrug over de IJssel, gebouwd in 1883. De toren van de Nederlands Hervormde Kerk dateert uit 13e eeuw.

Geschiedenis

Rond het jaar 1000 vestigden zich de eerste Haastrechtenaren bij de monding van het riviertje de Vlist in de Hollandsche IJssel. Tussen 1000 en 1200 stond deze nederzetting bekend onder verschillende namen: ‘Hasehem’, ‘Hauedret’, ‘Havekesdrecht’ en ‘Haukesdrecht’. Rond 1280 werd er gesproken over ‘Havestrecht’ en dat lijkt al aardig op de huidige benaming: ‘Haastrecht’. De meest aannemelijke verklaring voor de naam Haastrecht wijst in de richting van een rivierovergang of (een ‘drecht’), die aan zekere heer Have of Havik heeft behoord. Maar het blijft gissen.