Regenwater stroomt grotendeels de riolering en sloten in. De rest van het regenwater zakt in de bodem. Dit wordt grondwater: water dat zich in de bodem bevindt. De grondwaterstand is belangrijk voor een gezonde en stevige bodem. Een te hoge of een te lage grondwaterstand kan ook overlast veroorzaken.

Grondwaterstand

In de winter of na een zware regenbui kan de grondwaterstand hoger zijn dan de waterstand in de sloot. In de zomer daalt de grondwaterstand omdat veel van het regenwater verdampt. Water vanuit de sloten stroomt dan naar het grondwater. Doordat de hoeveelheid regenwater van dag tot dag verschilt, wisselt de grondwaterstand ook iedere dag. Op plekken met veel wegen en straten zakt het regenwater moeilijk weg, terwijl het regenwater op plekken met beplanting en groen juist wel goed weg kan zakken. De grondwaterstand is dus van plek tot plek anders en wisselt in de tijd.

Hoge grondwaterstand

De bodem in onze gemeente bestaat veelal uit veen. Het kenmerk van veengronden is dat ze inklinken, oftewel inzakken. Er is daarom vaak sprake van een hoge grondwaterstand. Wanneer de grondwaterstand te hoog is, kunnen kruipruimtes of kelders vollopen. Ook kan het zijn dat regenwater op straat niet meer wegstroomt, als de straat te veel verzakt is. Een te hoge grondwaterstand onder de woning kan ook leiden tot gezondheidsklachten, door schimmels of een rottende houten vloer. 

Lage grondwaterstand

Een lage grondwaterstand kan schade veroorzaken aan de fundering van woningen. Ook verdroogt de grond en daardoor de bomen, planten en landbouwgewassen. Verder wordt bodemdaling iets versneld bij droge periodes en kunnen er ineens scheuren in de muren ontstaan.

Zorgplicht

Gemeentes hebben een grondwaterzorgplicht. Deze zorgplicht staat in de Waterwet en gaat over maatregelen zoals het inzamelen, bergen, transporteren en toepassen van schoon water. De zorgplicht betekent echter niet dat de gemeente ook verantwoordelijk is. De grondeigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen perceel. Voor grondwaterschade is de gemeente wel het aanspreekpunt. Ook is de provincie en het waterschap betrokken bij het beheer van de grondwaterstanden.

Overlast melden

Heeft u overlast  van grondwater? Dan kunt dit melden bij de gemeente. Afhankelijk van de soort melding wordt er actie ondernomen. 

Melding doen

Voorkomen van klachten

 • Zorg voor goed onderhoud van uw riolering, de kelder, kruipruimte en de dakgoten. Controleer ook uw regenpijpen regelmatig. 
 • Controleer uw kruipruimte en kelder regelmatig op sporen van vocht. Heeft u in een droge zomer toch vochtplekken? Wellicht is er een lek in de water- of rioolleiding. 
 • Heeft u (grond)water in uw kruipruimte? Wellicht is de bodem van de kruipruimte onder het reguliere grondwaterpeil gezakt. Bij flinke buien en langere natte perioden is het normaal dat de kruipruimte enige tijd vochtig is.
 • Ontstaan er scheuren of verzakkingen aan of rondom uw woning? Dan kan er sprake zijn van een te lage grondwaterstand. 
 • Maak de grond rondom uw woning waterdoorlatend: geen stenen en tegels maar planten en gras. 

In geval van overlast

 • Impregneer de muren om ze waterdicht te maken.
 • Dicht gaten en kieren af en maak het kruipluik vochtdicht. 
 • Verbeter de ventilatie van de woon- en/of kruipruimte.
 • Vul te diepe kruipruimten op met goed doorlatend materiaal, zoals schelpen.
 • Breng folie aan in de kruipruimte om verdamping van grondwater tegen te gaan.
 • Zorg voor goede drainage rondom de woning. 
 • Pomp het grondwater weg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over grondwater op de website van Rioned. Voor informatie over de grondwaterstand bij u in de omgeving, kunt u terecht bij het grondwatermeetnet.