Gouderak

Gouderak is een van de jongste rivierdorpen in de gemeente Krimpenerwaard.

In het jaar 1274 komt men voor het eerste de naam Gouderak tegen. Een rak is een recht stuk in een rivier tussen twee bochten. Ruim een halve eeuw later vinden we Gouderak terug als 'ambachtsheerlijkheid'. Het voornaamste recht van de heerlijkheid was het oefenen der rechtspraak. Het rechthuis stond in het meest oostelijke deel van Gouderak, Stolwijkersluis (sinds 1963 gemeente Gouda).

In de 15e eeuw begint de veeteelt zich als bestaansmiddel te ontwikkelen. Twee eeuwen later gaat de industrie in de vorm van touwslagerijen en steenbakkerijen een belangrijke plaats in Gouderak innemen.

Hoe klein Gouderak is geweest kan men opmaken uit een oude opgave van de stand der bevolking. Daarin is vermeld dat in het dorp niet meer dan ca. 50 huizen stonden. In 1632 waren dit er ongeveer 70 en had Gouderak 400 inwoners.