Geveltuin

Een geveltuin is een smalle strook planten langs de gevel, muur of schutting van uw woning. Een geveltuin hoeft niet duur te zijn, een enkele zonnebloem heeft al een positieve invloed. U kunt ook overleggen met de buren. Misschien komt u samen op nog leukere ideeën en ontstaat er een geveltuinenstraat. Voor het aanleggen van een geveltuin gelden een aantal regels. Zorg er daarom voor dat u eerst goed de voorwaarden leest op deze pagina.

Geveltuin aanvragen of opheffen

Wat zijn de voordelen?

Geveltuinen geven de straat een gezellige sfeer. Ze fleuren de buurt op. Een geveltuin heeft ook nog andere voordelen. Een geveltuin is goed voor het klimaat en de biodiversiteit. Een geveltuin zorgt voor afvoer van regenwater naar de bodem. Groenblijvende klimplanten houden uw huis koel in de zomer en zorgen er in de winter voor dat de muur niet te veel afkoelt. Bloemen en planten trekken onder andere vlinders en vogels aan.

Welke planten zijn geschikt?

Niet alle planten zijn geschikt voor uw geveltuin. Dit is onder andere afhankelijk van de plek (zon of schaduw) en de grondsoort. Het tuincentrum kan u daarover adviseren. Meer informatie over geschikte planten voor een geveltuin kunt u ook vinden op groei.nl.

Meer informatie

 • De afmetingen van de geveltuin zijn:
  • Lengte: maximaal de lengte langs de gevel.
  • Breedte: maximaal 45 cm breed (1,5 stoeptegel).
  • Diepte: maximaal 40 cm graafdiepte.
 • De vrije doorgang is ten minste 1.20 meter (4 stoeptegels).
 • Het plaatsen van een hekwerk of een afscheiding is niet toegestaan bij een geveltuin.
 • Maak een opsluitrand rond de geveltuin, zodat de overige bestrating niet kan gaan kantelen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het verwijderde bestratingsmateriaal.
 • Plant geen struiken, bomen of beplanting die overlast geven.
 • U zorgt voor een goed onderhoud aan de geveltuin (ter beoordeling aan de gemeente).
 • Het herstellen van eventuele schade is bij het onderhoud van de geveltuin inbegrepen.
 • De gemeente blijft de rechtmatige eigenaar van de grond onder de geveltuin
 • Als u stopt met het houden van een geveltuin, herstelt u het straatwerk naar de originele staat. U meldt het opheffen van de geveltuin bij de gemeente via het digitale aanmeldformulier voor geveltuinen.
 • De gemeente mag de geveltuin bewerken of verwijderen als:
  • Er werkzaamheden op de locatie moeten worden uitgevoerd door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente.
  • De geveltuin niet voldoet aan de voorwaarden.
  • De geveltuin overlast veroorzaakt of verwaarloosd wordt.

In de oude binnenstad van Schoonhoven is de bodem niet overal even schoon.  Zie het onderstaande kaartje. De Provincie Zuid-Holland heeft daarom bepaald dat er in de binnenstad van Schoonhoven niet zomaar in de grond gegraven mag worden zonder toestemming. Om geveltuintjes ook in de binnenstad van Schoonhoven mogelijk te maken zijn er aanvullende spelregels opgesteld in overleg en met toestemming van de provincie.

 • De geveltuin mag in dit gebied hierdoor verhoogd worden aangelegd.
 • Dit kan bijvoorbeeld door de  verwijderde tegel rechtop te zetten en er een bak van te maken. Deze kan worden gevuld met tuinaarde/potgrond. Het éénmalig half ingraven van de stoeptegel (max. 15 cm) is toegestaan.
 • Er mag niet in de bodemgrond worden gegraven.
 • Er mag geen bodemgrond worden verwijderd of afgevoerd, deze moet in de geveltuin blijven.
 • Tegelzand mag wel worden verwijderd en afgevoerd.

Stap 1: Stoeptegels eruit

Verwijder de (stoep)tegels. Zorg dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1,20 meter (4 stoeptegels breed, de stoeprand telt niet mee). Zo blijft de stoep bereikbaar voor iedereen. De geveltuin mag maximaal 45 centimeter breed zijn vanaf de gevel van uw woning (1,5 stoeptegels breed) en 40 cm diep (pas op voor kabels en leidingen).

Stap 2: Uitgraven

Graaf de geveltuin uit. De geveltuin moet minimaal 30 centimeter (maximaal 40 centimeter) diep zijn om planten goed te laten groeien. Graaft u dieper dan 40 centimeter? Dan kunt u kabels of leidingen beschadigen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor schade.

Stap 3: Zand wegbrengen

Voer het zand af, bijvoorbeeld naar het afvalbrengstation in Bergambacht.

Stap 4: Randjes maken

Leg opsluitbanden aan. Een opsluitband zorgt voor de scheiding tussen de geveltuin en de stoeptegels. Dit is nodig zodat de tegels niet wegzakken. U kunt de verwijderde stoeptegels hergebruiken door deze tegels rechtop te zetten. U kunt stalen of betonnen opsluitbanden kopen bij de bouwmarkt of het tuincentrum.

Stap 5: Potgrond erin

Vul de geveltuin met potgrond. Per meter geveltuin is 100 liter potgrond nodig (als de geveltuin 45 centimeter breed bij 30 centimeter diep is). U stampt tussendoor de grond goed aan. Vul het vak met grond tot dezelfde hoogte als de stoep. Denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.

Stap 6: Planten erin

De planten kunnen erin. Geef de planten genoeg ruimte. Plant dus niet te veel planten (dit staat op de kaartjes van de planten). Dompel de planten met de wortels onder in een emmer water voordat de planten in de grond gaan. Maak met uw hand een gaatje voor de plant en zet de plant in de grond. Wilt u ook klimplanten plaatsen? Plaats een rekje of spandraden aan uw muur.

Stap 7: Verzorgen en genieten

Tot slot geeft u de planten regelmatig water, snoeit u op tijd en kunt u genieten van het resultaat!