Gemeente Krimpenerwaard werkt aan een duurzame gemeente. Dat betekent een duurzaam gemeentekantoor, duurzame dienstverlening en goed werkgeverschap. De bestaande gemeentekantoren kosten veel geld en energie en passen ook niet meer bij de huidige manier van werken. Daar komt bij dat alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Door de Klimaatwet zijn er nog meer aanpassingen nodig. De ambitie is dat alle kantoren in 2030 energielabel A hebben en dat ze in 2050 vrijwel CO2-neutraal en aardgasvrij zijn.

Waarom een nieuw huis van de gemeente?

Als de gemeente nu niks doet, moeten de kantoren in Schoonhoven en Bergambacht in 2030 sluiten. Ook aan de kantoren in Stolwijk en Lekkerkerk moet veel gebeuren om ze aan de toekomstige duurzaamheidseisen te laten voldoen. Dat is een grote investering. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om een nieuw huis van de gemeente te bouwen. Deze investering is minder groot en het gebouw voldoet aan alle duurzaamheidseisen.

Voor- en nadelen

Het bouwen van één nieuw kantoor

Illustratie van nieuw gemeentehuis
 • Gelijk of lagere kosten per maand
  • Bouwen één kantoor
  • Maandlasten één kantoor
    
  • Eén plek om al uw zaken met de gemeente te regelen
   • Betere bereikbaarheid
   • Balie voor meerdere maatschappelijke diensten
     
  • Volledig duurzaam
   • Duurzaam, CO² neutraal en aardgasvrij
     
  • Efficiency en goed werkgeverschap
   • Medewerkers werken op één locatie
   • Betere samenwerking
   • Nieuwe gezonde werkomgeving
     
  • Vier gemeentekantoren worden woningen
   • Voor starters en senioren of maatschappelijke functie

  Verder met twee of vier gemeentekantoren

  Nieuw gemeentehuis: verder met 4 kantoren
  • Hogere kosten per maand
   • Verbouwen van twee/vier gemeentekantoren
   • Maandlasten voor twee/vier gemeentekantoren
     
  • Dienstverlening versnipperd
   • Dienstverlening voor de inwoner is verspreid over de gemeente
     
  • Minder duurzaam
   • Label C in 2023
   • Label A in 2030
   • CO² Neutraal/aardgasvrij in 2050
     
  • Efficiency en goed werkgeverschap
   • Medewerkers reizen tussen de locaties
   • Samenwerking is op afstand

  Locatie en bereikbaarheid

  Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuwe gemeentehuis op de hoek van de Veerweg en Provincialeweg gaat komen. Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in de gemeente. Dat maakt dat de gemeente voor alle inwoners beter bereikbaar is. Daarnaast zijn er meerdere maatschappelijke diensten gevestigd, waaronder de politie en de brandweer. Om op deze locatie een gemeentehuis te realiseren, is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig. De procedure daarvoor is inmiddels gestart.

  Bereikbaarheid

  De Veerweg is goed bereikbaar met een ontsluiting aan provinciale weg en mogelijkheid voor extra bushaltes en fietspaden. De gemeente is momenteel in overleg met de wegbeheerder, de Provincie Zuid-Holland, voor de mogelijkheden voor nieuwe bushaltes op de N210. De gemeente is met de provincie ook in overleg hoe de ontsluiting van de locatie van het nieuwe gemeentehuis op de parallelweg en de Veerweg, zo veilig mogelijk gemaakt kan worden voor alle weggebruikers.

  Bewonersavonden

  Voor de bewonersavonden in zalencentrum de Waard in Bergambacht hebben omwonenden van de Veerweg een uitnodiging ontvangen. Ook andere geïnteresseerden waren welkom om deze avond aan te sluiten en zijn uitgenodigd via de gemeentepagina, website en social media. Bekijk de opnamen hiervan op YouTube.

  Documenten, waaronder de presentaties en verslagen van de avond vindt u onderaan deze pagina. Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen en zien van de presentaties en verslagen? Mail ons dan via nieuwgemeentekantoor@krimpenerwaard.nl.

  Ontwerp bestemmingsplan

  Van 18 januari tot en met 28 februari ligt het ontwerp bestemmingsplan Gemeentehuis Provincialeweg 5a, Bergambacht voor iedereen ter inzage. 

  Het plan voorziet in een planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een nieuw gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard, met daarbij het parkeren en de landschappelijke inpassing. 

  Plan bekijken

  U kunt het ontwerp bestemmingsplan digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link). U kunt het plan ook bekijken op het gemeentehuis in Stolwijk. Het inzien kan van maandag tot en met vrijdag op afspraak. Maak een afspraak door te bellen naar 14 0182.

  Stedenbouwkundig plan

  Op basis van de uitgangspunten vanuit de raad is er een ontwerp van een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gebied Veerweg. Het voordeel van deze locatie is dat belangrijke functies zoals brandweer, politiekantoor (en straks ook de buitendienst) aanwezig zijn. Het gemeentehuis is een goede aanvulling.

  Het nieuwe gemeentehuis krijgt in dit plan een prominente plek aan de N210, naast het pompstation van drinkwaterleverancier Dunea. Het nieuwe gemeentehuis komt op het huidige grondgebied van Dunea. Met Dunea worden nu de mogelijkheden onderzocht tot de aankoop van deze grond.

  Natuur en recreatie

  Het plan voor het buitengebied heeft een groene uitstraling. Duurzaamheid en klimaatadaptatie spelen hierin een belangrijke rol. Het polderlandschap is leidend voor de inrichting van het gebied, dat naast het gebied ligt van Natuurnetwerk Nederland. In de plannen is een bos en waterrijk gebied ingetekend met een wandelroute (het Lekweidepad) door het gebied heen voor recreatie.

  Uitslag enquête

  Bijna 1.000 inwoners hebben de digitale enquête over het nieuwe gemeentehuis ingevuld. Het nieuwe huis van de gemeente Krimpenerwaard moet volgens de meesten een duurzame uitstraling krijgen, centraal gelegen en goed bereikbaar zijn voor iedereen. De ontvangsthal krijgt bij voorkeur een informele sfeer van ontmoeten. Inwoners worden in deze hal het liefste aan de receptie ontvangen en geholpen aan een formeel loket. Ook zien velen graag meerdere overheidsinstellingen in één gebouw.

  Bekijk de uitslag  (PDF, 346 KB) 

  Planning

  • 5 juli: Raad besluit positief over ontwerp-stedenbouwkundig plan Veerweg en budget voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis
  • September 2022: Voorontwerp-bestemmingsplan(externe link) ter inzage - Belanghebbenden kunnen inspraakreactie indienen (4 weken)
  • Januari 2023: Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage - Belanghebbenden kunnen zienswijze indienen (6 weken)
  • Tweede kwartaal 2023: Raad besluit over voorlopig ontwerp en realisatiebudget
  • Derde kwartaal 2023: Raad stelt bestemmingsplan vast - Belanghebbenden kunnen in bezwaar en beroep (6 weken)
  • Derde kwartaal 2023: Vergunningaanvraag ingediend
  • Vierde kwartaal 2023: Vergunning verleend en onherroepelijk. Start bouwrijp maken
  • Eerste kwartaal 2024: Start bouw
  • Tweede kwartaal 2025: Nieuw gemeentehuis en buitenruimte gereed en opgeleverd