Wat is het?

Voor (bouw)werkzaamheden of feesten die geluidshinder geven voor omwonenden of de omgeving heeft u een ontheffing geluid nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit in ieder geval 3 weken van te voren. Voor geluidhinder bij evenementen hoeft u geen aparte ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing wordt automatisch aangevraagd en beoordeeld bij de aanvraag voor het evenement.

Ontheffing geluidhinder aanvragen

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Meestal heeft u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U heeft de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • Tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest of braderie
  • Berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
  • Gebruik van speeltoestellen die geluid maken
  • Gebruik van bouwmachines
  • Gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2023 kost het aanvragen van deze ontheffing € 49,45.