Wat is het?

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt voor een deel af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen, ziet u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Aanvragen of intrekken

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Geheimhouding aanvragen of intrekken

Hoe werkt het?

U heeft altijd recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • Niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen
  • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling
  • (Na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA(externe link)), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Bijvoorbeeld aan politie, justitie en de Belastingdienst. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan particulieren of commerciële instellingen.

Wat moet ik doen?

U kunt een verzoek om geheimhouding indienen via het online formulier (via de knop bovenaan deze pagina). Een medewerker van het Klant Contact Centrum behandelt uw verzoek. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Een geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u uw verzoek intrekt.

Regelen op het gemeentehuis

U kunt uw verzoek om geheimhouding ook persoonlijk doorgeven aan de balie in Stolwijk. Maar daarvoor een afspraak va de onderstaande knop, of door te bellen met telefoonnummer 14 0182. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs

Tips

Het verzoek om geheimhouding gaat alleen over uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente Krimpenerwaard. Wilt u dat bijvoorbeeld uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens geeft? Stuur dan ook een verzoek tot geheimhouding aan deze gemeente(n). Als de gemeente uw verzoek tot geheimhouding heeft bevestigd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, dan blijft ook in de nieuwe gemeente de geheimhouding gelden.