Wat is het?

Kunt u niet zelf verder lopen dan 100 meter? Of heeft u door uw handicap anderen nodig voor uw vervoer? Dan heeft u misschien recht op een gehandicaptenparkeerkaart.

Let op: het aanvragen van de parkeerkaart kost geld. Er wordt onder andere een medische keuring gedaan. Wanneer blijkt dat u geen recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart, krijgt u deze kosten niet terug.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in minimaal alle EU-landen.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
 • U moet zich houden aan de lokale parkeerregels

Er zijn drie soorten kaarten

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken
 • U kunt zelf auto rijden

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelf lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt altijd de hulp van een bestuurder nodig
 • U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat kost het?

In 2021 gelden de volgende tarieven:

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) €   20,30
Keuring GPK € 105,00
Keuring GPK huisbezoek € 210,00
Uitgebreide keuring GPK € 200,00
GPK no-show € 105,00
GPK vervallen na aanm. onderzoek € 50,000
Uitgebreide keuring GPK huisbezoek € 305,00

Hoe werkt het?

Eerste aanvraag

Na aanvraag wordt u uitgenodigd voor een medische keuring op onze locatie. Deze keuring kost geld. De gemeente bepaalt op basis van dit medisch advies of u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. En hoe lang deze geldig is. Blijkt uit het medisch advies dat een kaart aan u wordt toegekend? Dan maken we die direct klaar en kunt u die direct meenemen.

Is aanvullende informatie nodig? Dan wordt die informatie eerst opgevraagd en beoordeeld. Daarna ontvangt u hierover een brief.

Krijgt u een kaart? Dan kunt u uw gehandicaptenparkeerkaart komen afhalen en betalen aan de balie in Stolwijk.

Verlenging

Bij een tweede aanvraag is soms opnieuw een keuring nodig. Deze keuring kost geld.

Is een keuring niet nodig? Dan ontvangt u thuis een brief. Daarmee kunt u de gehandicaptenparkeerkaart komen afhalen en betalen aan de balie in Stolwijk.

Wat moet ik doen?

U kunt het aanvraagformulier downloaden onder het kopje 'Documenten en formulieren' of er telefonisch een opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Bij u bekende informatie uit medisch onderzoek
 • Bij verlengen: uw oude gehandicaptenparkeerkaart

Tips

Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl

Problemen om persoonlijk langs te komen?

Als er iets aan de hand is waardoor u niet kunt langskomen, kan een medewerker samen met u kijken naar een oplossing. U kunt hierover contact met ons opnemen, telefoonnummer 14 0182.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.