Wat is het?

Het ereburgerschap wordt bij zeer hoge uitzondering aan iemand verleend. Bijvoorbeeld aan iemand die een gouden medaille heeft behaald tijdens de Olympische Spelen. Het ereburgerschap is geregeld in de verordening op overheid.nl(externe link).

Naast het ereburgerschap is er een tweede lokale onderscheiding: de KrimpenerWAARDSPELD. Deze is minder exclusief en daardoor geschikt voor een breder publiek. Denk aan vrijwilligers of iemand die een gouden medaille heeft behaald bij het Nederlands Kampioenschap. U kunt hier meer over lezen in de Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD(externe link).

Wat kost het?

De gemeente betaalt de kosten voor de ereburgerspeld en penning.

Hoe werkt het?

Iedereen kan een kandidaat voor het ereburgerschap en de ereburgerspeld voorstellen. Stuur hiervoor een brief naar het college van burgemeester en wethouders. Zij beslissen of iemand het ereburgerschap en de ereburgerspeld krijgt. Voordat het college van B&W een besluit neemt, overlegt zij met het presidium (de fractievoorzitters van de gemeenteraad).

Wat moet ik doen?

U kunt per brief iemand voordragen voor het ereburgerschap. Hier is geen standaardformulier voor. Wel zijn de volgende regels vastgesteld:

‘Blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt’

Wij adviseren u om op deze punten in te gaan als u een kandidaat voordraagt.

Contact

U stuurt uw brief naar Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. U kunt ook e-mailen naar info@krimpenerwaard.nl